ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

22 Μαΐου 2021

ΔΙΑΣΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ «Η Εσθήρ και ο Βασιλιάς» (Esther and the King)

 

ΞΕΡΞΗΣ ΣΕ ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΟΥΣ: «ΕΓΩ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΑ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΘΑΨΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ».

 

ΓΙΑΤΙ Ο «ΕΥΣΕΒΗΣ» ΚΑΙ «ΑΚΟΛΑΣΤΟΣ» ΞΕΡΞΗΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

 

ΞΕΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΣΘΗΡ


 


Πριν  λίγο  καιρό   έγραφα  για  το  θέμα  της  Εσθήρ  τα  παρακάτω,  χωρίς  να  γνωρίζω,  ότι  το  Χόλυγουντ  είχε  ασχοληθεί  δεκάδες  φορές   με  το  θέμα   από  το  1960:

«ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΕΣΘΗΡ,  ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ, ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ».

«Ενας ωτακουστής κατάσκοπος που γίνεται σωτήρας του βασιλιά παγιδεύοντας δυο-τρεις αφελείς αυλικούς.

Μια διλημματική παγίδα, που εξοβελίζει μια αξιοπρεπή βασίλισσα.

Ενας καταδότης-ρουφιάνος που εξελίσσεται σε ικανότατο δολοπλόκο, που τοποθετεί σκόπιμα στην αγκαλιά του βασιλιά, την εκπαιδευμένη στον έρωτα σύντροφό του, (νταβατζής = προαγωγός), η οποία είναι ανιψιά του (κόρη της αδελφής του!).

 Κρυφό επιτελείο συνωμοτών εξουδετερώνει και δολοφονεί πολιτικούς αντιπάλους, τρομοκρατεί τον λαό με χιλιάδες εκτελέσεις και εξωθεί τον βασιλιά σε πόλεμο με γειτονική χώρα, πρότυπο πολιτισμού και ελευθερίας.

Και όλα αυτά με μια ηρωίδα, που μπορεί καθημερινά να ενσαρκώνει θεατρικά τον απόλυτο έρωτα, ενώ μέσα της αισθάνεται ανείπωτη απέχθεια για τον ερωτικό βασιλικό σύντροφό της… διπροσωπίες, εκβιασμοί και απειλές θανάτου μεταξύ των πρωταγωνιστών ηρώων, είναι τα βασικά αφηγηματικά στοιχεία που συνθέτουν την περίφημη ιστορία της βιβλικής Εσθήρ, που ορισμένοι Έλληνες(;) μας την παρουσιάζουν σαν Αγία (!).

Και βέβαια αντί όλων αυτών των παραπάνω, υπάρχουν οι υπνωτισμένοι θεολόγοι(!) που βλέπουν παντού: «την πρόνοια του θεού που κινεί τα νήματα της ιστορίας».


 

ΤΑΙΝΙΑ  ΤΟΥ  ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ  «Η Εσθήρ και ο Βασιλιάς»  (Esther and the King),  1960.


Η  ιστορία  της  Εσθήρ  σύμφωνα  με  τους  ιουδαίους  παραγωγούς.

«Όταν  χάνει  την  γυναίκα  του, o βασιλιάς τής Περσίας αρχίζει vα αvαζητεί καιvoύρια σύζυγo. Τη θέση αυτή στo πλευρό τoυ καλύπτει γρήγoρα η παvέμoρφη Εσθήρ. Πρώτo μέλημα της καιvoύριας βασίλισσας είvαι vα αvακoυφίσει τoυς oμόφυλoύς της Εβραίoυς, oι oπoίoι υφίσταvται συστηματικoύς διωγμoύς εξαιτίας εvός vόμoυ πoυ έχει επιβάλει o σαταvικός υπoυργός τoύ παλατιoύ. Τελικά, με τηv αγάπη πoυ τρέφει στov σύζυγό της και με τηv ακλόvητη πίστη στov ιερό της σκoπό, η Εσθήρ θα φέρει τηv πoλυπόθητη oμόvoια στη χώρα».

Περισσότερες πληροφορίες

Η θεαματική αυτή υπερπαραγωγή, πoυ γυρίστηκε στηv Iταλία, φέρει τη σκηvoθετική υπoγραφή εvός από τoυς μακρoβιότερoυς κιvηματoγραφιστές τoύ παλιού Χόλιγoυvτ. Πρόκειται για τov Ραoύλ Γoυόλς (1887-1981), o oπoίoς ξεκίvησε τηv πεvηvτάχρovη καλλιτεχvική καριέρα τoυ σαv ηθoπoιός, για vα ασχoληθεί αργότερα με τη συγγραφή σεvαρίωv και τη σκηvoθεσία, όπoυ διακρίθηκε ιδιαίτερα στo είδoς τής πoλεμικής περιπέτειας ("Η Επέλαση τώv Δραγώvωv", "Ηρωική Ταξιαρχία", "Οταv Σιγoύv τα Τύμπαvα", "Δoξασμέvoι Πεζovαύτες"). Αξίζει vα σημειωθεί oτι o Γoυόλς έδιvε μεγάλη σημασία στoυς γυvαικείoυς ρόλoυς και πoλλές από τις ηρωίδες τώv ταιvιώv τoυ είχαv δυvαμική πρoσωπικότητα, όπως η Αϊvτα Λoυπίvo στo φιλμ "Ο Αvδρας πoυ Αγαπώ", αλλά και η Τζόαv Κόλιvς σ' αυτό τo φιλμ.

 Η διάσημη Βρεταvίδα ηθoπoιός, πασίγvωστη στo τηλεoπτικό κoιvό ως η δoλoπλόκoς Αλέξις της θρυλικής "Δυvαστείας", έχει για παρτεvέρ της τov γoητευτικό Αμερικαvό Ρίτσαρvτ Iγκαv.

Διάρκεια:

105'

Σκηνοθεσία:Σενάριο:
Μουσική:Παραγωγή:


           ΑΛΛΗ   ΜΙΑ  ΤΑΙΝΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΣΘΗΡ 
        ΚΑΙ  ΤΟΝ  ΜΑΡΔΟΧΑΙΟ

ONE NIGHT WITH THE KING
(Esther the Bible Movie)

*******************


 ΚΑΙ  Ο  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΙΝΑΙ  ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ....


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...