ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

27 Ιουνίου 2021

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΙΣ 4 ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ).

 Ο ΜΠΑΧΑΪΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ;


                                    
Την  σφαγή  των  αθώων  συνανθρώπων  μας  την  έχουν  σε  μεγάλη  εκτίμηση   και  οι  τέσσερις  αβρααμογενείς  θρησκείες.
Ο  "θεός"  κάθε  μιας  από   αυτές  τις  θρησκείες  δίνει  αναλυτικές  οδηγίες  στο   πώς να σφάζουμε  τους  ανθρώπους  με  την  λεπίδα.Α'  ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ:  Ο  ΙΕΧΩΒΑ  ΤΗΣ  «ΠΑΛΑΙΑΣ  ΔΙΑΘΗΚΗΣ»  ΔΙΑΤΑΖΕΙ:

« ΝΑ  ΤΟΥΣ  ΣΦΑΞΕΙΣ  ΟΛΟΥΣ,  ΚΑΙ  ΤΑ  ΝΗΠΙΑ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΘΗΛΑΖΟΝΤΑ».

Α Βασ. 15,3  καὶ νῦν πορεύου καὶ πατάξεις τὸν Ἀμαλὴκ καὶ Ἱερὶμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ περιποιήσῃ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐξολοθρεύσεις αὐτὸν καὶ ἀναθεματιεῖς αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ φείσῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ ἀπὸ μόσχου ἕως προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕως ὄνου.

Α Βασ. 15,3  Πηγαινε λοιπόν τώρα να κτυπήσης τους Αμαληκίτας και αναθεμάτισε αυτούς και όλα τα υπάρχοντά των. Δεν θα λυπηθής κανένα, αλλά θα εξολθρεύσης αυτούς, θα αναθεματίσης αυτούς και τα υπάρχοντά των. Κανένα από αυτούς δεν θα λυπηθής αλλά θα φονεύσης όλους, από άνδρα έως γυναίκα, από νήπιον μέχρι και θηλάζον, από μοσχάρι μέχρι προβάτον, από καμήλαν μέχρι όνον”.


Ψαλ. 136,9  μακάριος ὃς κρατήσει καὶ ἐδαφιεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν πέτραν.

Ψαλ. 136,9  Μακάριος θα είναι εκείνος, ο οποίος θα κρατήση εις τας χείρας του τα βρέφη σου και θα τα συντρίψη κτυπών αυτά στους βράχους.


Β'  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ:   Ο  "ΘΕΟΣ"  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ  ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΔΙΑΤΑΖΕΙ: 
Λουκάς 19:27 
27    « πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου».
27     «Όμως, τους εχθρούς μου αυτούς που δε θέλησαν να βασιλέψω πάνω τους, οδηγήστε τους εδώ και κατασφάξτε τους μπροστά μου».

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  ΕΔΩ  ΕΝΝΟΕΙ:  «Όποιος  δεν  πιστέψει  σε  μένα,  σφάξτε  τον   μπροστά μου».

Δηλαδή  τι  διαφορετικό  λέει  το  Κοράνιο; 
Ματθαίος  10:34
34    «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν·  οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν».
34    «Μη νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη πάνω στη γη.  Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα».
Εδώ  αποθεώνεται  και  το  αγαπημένο  όπλο  των  πιστών:  η  μάχαιρα.


Λουκ. 12,49        Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!
(Ήρθα  να  βάλω  φωτιά  στην  γη  και  είμαι  ικανοποιημένος  γιατί  αυτή  ήδη   άναψε).  

 

Στον  πόλεμο  οι   Γαλιλαίοι  νίκησαν  τους  Αθηναίους 


«ΟΙ ΓΑΛΙΛΑΙΟΙ ΤΩΡΑ ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ».


ΑΓΙΟΣ ΤΕΡΤΥΛΙΑΝΟΣ:


Άγιος Τερτυλλιανός: «Ποία ομοιότης μεταξύ ενός φιλοσόφου και ενός χριστιανού, μεταξύ ενός μαθητού της Ελλάδος και ενός μαθητού του ουρανού  (εννοεί  του  Ισραήλ);
Τι κοινόν μεταξύ Αθηνών και Ιερουσαλήμ;
Μεταξύ Ακαδημίας και εκκλησίας, μεταξύ Στοάς του Ζήνωνος και στοάς του Σολομώντος;  
Νυν ηττώνται Αθηναίοι Γαλιλαίοις».

Στο Ψαλτήριον του Δαβίδ που τυπώθηκε το 1494, σαράντα χρόνια μετά την άλωση, περιέχονται και οι ακόλουθοι «Στίχοι εις τον θείον Δαβίδ» :

«Σίγησον Ορφεύ! Ρίψον, Ερμή, την λύραν,
τρίπους ο Δελφοίς, δύνον εις λήθην έτι,
Δαβίδ (ο Εβραίος) γαρ ημίν πνεύματος κρούων λύραν,
τυρανοί τα κρυπτά των Θεού μυστηρίων,
πληθύν παλαιών ιστορεί τεραστίων».
Τα τραγούδια και τους Ελληνικούς ψαλμούς της αρχαίας Ελληνικής ζωής έπρεπε να τα αντικαταστήσουν με ψαλμούς του ιουδαίου Δαβίδ. Έπρεπε εμείς οι Έλληνες να κλέψουμε τα «λογοτεχνήματα» ενός ξένου λαού;


Γ'  ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ:  ΔΕΝ  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ.     
 Το  «Κοράνιο»  είναι  ένα  αξεπέραστο  εγχειρίδιο  τελετουργικών  σφαγών. 
Ο  ΑΛΛΑΧ  ΔΙΑΤΑΖΕΙ:
«Αν  σφάξεις  ένα  άπιστο  θα  πας  στον  Παράδεισο».

ΧΙΟΣ,  ΑΝΟΙΞΗ  1822.
Φανατικοί μουσουλμάνοι πληρώνουν περί τα τριάντα πιάστρα για να αγοράσουν ένα δεμένο  Ελληνόπουλο, που το  σφάζουν αμέσως για να εξασφαλίσουν μια θέση στον παράδεισο, όπως υπόσχεται το κοράνιο για κάθε πιστό  που θα έχει φονεύσει έναν άπιστο.
Στον Courrier Francais της 10-7-1822 αναφέρεται ότι «φανατικοί μουσουλμάνοι αγόραζαν το θύμα τους για 30 γρόσια και το έσφαζαν για να κερδίσουν μια θέση στον παράδεισο».
Στην Allgemeine Zeitung δημοσιεύεται ότι μικρά Ελληνόπουλα κάτω των 7 ετών που ήταν ακατάλληλα για το εμπόριο δένονταν και ρίχνονταν στη θάλασσα.
"Ένα αγοράκι κουβάλησε το κεφάλι του πατέρα του για περισσότερο από 61 χιλιόμετρα, ένας τούρκος ήταν άρρωστος και παρακάλεσε τους στρατιώτες να του φέρουν μερικούς σκλάβους για να τους σφάξει στον κήπο του και να διασκεδάσει,  οι τουρκάλες έπιναν το τσάι τους κάθε απόγευμα μαζί με τις εβραίες παρακολουθώντας απέναντι τις εκτελέσεις".Δ'  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ:  Η  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΗΣ  «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ»  ΒΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΜΑΡΔΟΧΑΙΟ. 

«Η βία», γράφει ο Κάρολος Μαρξ , «είναι η μαμή κάθε παλιάς κοινωνίας που κυοφορεί μέσα της μια καινούργια.  Η ίδια αποτελεί οικονομική δύναμη»
Η  άποψη του Μάο Τσε Τουνγκ: «η δύναμη απορρέει από την κάννη ενός όπλου».ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...