ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

15 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΕΥΦΥΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

 

ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ, Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕ ΜΕΣΟ ΔΕΙΚΤΗ ΕΥΦΥΪΑΣ 92.

 

 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΑΝΤΑ, ΤΗΝ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ.

 

 

 

 


                           O  εγκέφαλος  του  ανθρώπου
 Το  όργανο,  η  μήτρα  της νοημοσύνης.  
Η  διανοητική   κατάσταση,   η  ευφυΐα,  εξαρτάται πό  συγκεκριμένες   δομικές ανατομικές  κατασκευές  καθώς  και  από  περίπλοκες   νευροφυσιολογικές  και  βιοχημικές   λειτουργίες  του  Κεντρικού Νευρικού   συστήματος.  Το πρόβλημα της μετατροπής του  νευροφυσιολογικής – βιοχημικής  λειτουργίας  σε  ψυχολογικό ερέθισμα  είναι   το  πιο  δύσκολο  - και  άλυτο - κομμάτι  της  νευροφυσιολογίας.

Η ευφυΐα λοιπόν εξαρτάται από:
 
α. την βασική μακροσκοπική ανατομική αρχιτεκτονική του Κ.Ν.Σ. η οποία περιλαμβάνει τον συνολικό όγκο του νευρικού εγκεφαλικού ιστού, το πάχος και την διάπλαση του φλοιού (δηλ. της φαιάς ουσίας) και την συνολική επιφάνεια των εγκεφαλικών ημισφαιρίων (δηλ. την κατασκευή των ελίκων και το βάθος και τον αριθμό των αυλάκων).
β. την μικροσκοπική αρχιτεκτονική, η οποία αναφέρεται στον αριθμό και την ποιότητα των νευρώνων και στον αριθμό και την ποιότητα των νευρικών συνάψεων (δηλ. στον τρόπο και την ταχύτητα συνεργασίας των νευρικών κυττάρων).

Ο λεγόμενος Δείκτης Ευφυΐας είναι η προσπάθεια των ψυχολόγων για να προσδιορίσουν με απλό τρόπο το μέτρο της διανοητικής ικανότητας ενός ατόμου. Με διάφορες δοκιμασίες καθόρισαν ότι η σημερινή πνευματική κατάσταση του μέσου δυτικοευρωπαίου αντιστοιχεί περίπου με τον αριθμό 100, που παριστάνει μία γενική μέση τιμή ευφυΐας. Οι πνευματικά καθυστερημένοι έχουν τιμή κάτω από 70, οι τιμές 70-90 θεωρούνται οριακές περιπτώσεις, και τιμές πάνω από 130 επιδεικνύουν οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι (ευφυείς).

  Τι  είναι  όμως  η  ευφυΐα;
Όπως έγραψαν οι ειδικοί ψυχολόγοι: «η ευφυΐα ορίζεται από μια θεμελιακή ικανότητα. Όταν αυτή μεταβάλλεται ή όταν αυτή απουσιάζει, αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή. Η θεμελιακή αυτή ικανότητα είναι η κρίση, που σε άλλες συναρτήσεις λέγεται υγιής νους, πρακτικό πνεύμα, ικανότητα πρωτοβουλίας, προσαρμοστική ικανότητα ανάλογα με τις περιστάσεις. Οι ουσιώδεις εκδηλώσεις της ευφυΐας είναι η σωστή κρίση, η σωστή κατανόηση, ο σωστός συλλογισμός. Όλες οι άλλες διανοητικές ικανότητες παίζουν μικρότερο ρόλο, σε σύγκριση με την κριτική ικανότητα.»
     
ΕΝΑΣ  ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ  ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 
ΡΟΝΤΕΝ  1902

Η ευφυΐα, όπως και κάθε άλλο ανθρώπινο χαρακτηριστικό καθορίζεται από την κληρονομική γενετική  βάση,  τα γονίδια, δηλαδή τα βιοχημικά μορφώματα που βρίσκονται στον κυτταρικό πυρήνα και διευθύνουν τις λειτουργίες του κυττάρου. Το σύνολο των σύγχρονων ψυχολόγων υποστηρίζει, με πειστικό τρόπο, ότι η κληρονομικότητα παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στο θέμα της ευφυΐας και ακολουθεί το περιβάλλον (80% και 20% αντίστοιχα). Το κληρονομικό υλικό θέτει ένα ανώτατο όριο για το πόσο ευφυής μπορεί να γίνει κανείς.

Ο Γκάλτων, ο ιδιοφυής Άγγλος ιδρυτής της ευγονικής επιστήμης, το 1892 στο έργο  του για τις «βιολογικές  βάσεις της νοημοσύνης», απέδειξε ότι η ανθρώπινη ευφυΐα είναι η κατ΄εξοχήν θεμελιώδης γνωστική λειτουργία και ο βαθμός της νοητικής δύναμης των ατόμων μιας κοινωνίας είναι αυτός που παίζει τον πιο σπουδαίο ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανέλιξη ενός λαού.
 


Οι περισσότεροι  άνθρωποι  συνδέουν την ευφυΐα με την αναλυτική νοημοσύνη (analytical intelligence), η οποία μετριέται με το τεστ IQ.
Οι  ψυχολόγοι  χρησιμοποιούν  όμως και  τον   όρο: «νοημοσύνη της επιτυχίας».  Για  την  επιτυχία  στην  ζωή  και στον επαγγελματικό χώρο ο δείκτης νοημοσύνης  δεν επαρκεί,  αλλά απαιτούνται και άλλες ικανότητες.
Η νοημοσύνη της επιτυχίας αφορά τρεις πτυχές της νοημοσύνης.
1.  Την αναλυτική, η οποία απαιτείται για την επίλυση προβλημάτων και την κρίση της ποιότητας των  ιδεών.
2.  Την  δημιουργική, η οποία χρειάζεται για την διατύπωση καλών προβλημάτων και ιδεών.
3.  Την πρακτική η οποία είναι απαραίτητη για τη χρήση ιδεών και την ανάλυση τους με αποτελεσματικό τρόπο στην καθημερινή ζωή.  
Πιο σημαντικό  είναι  να ξέρουμε πότε και πώς να χρησιμοποιούμε αυτές τις πτυχές της νοημοσύνης της επιτυχίας αντί απλώς να τις διαθέτουμε.
Υπάρχει και η λεγόμενη "αντίληψη" (perception). Αυτή συνδέεται με την ικανότητα κάποιου να αναγνωρίσει και να καταλάβει τόσο τον συναισθηματικό όσο και τον φυσικό κόσμο  γύρω  του.


 

σερ Φράνσις Γκάλτων [Sir Francis Galton], Άγγλος ψυχολόγος, φυσιοδίφης, εφευρέτης, μαθηματικός, φιλόσοφος, εξερευνητής των τροπικών, γεωγράφος,  μετεωρολόγος,  στατιστικολόγος  και  πατέρας της Ευγονικής (1822-1911)


ΟΙ  ΑΡΧΑΙΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΗΤΑΝ  ΟΙ  

ΕΥΦΥΕΣΤΕΡΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Ο Γκάλτων  εκτίμησε  ότι:  «οι  ευφυέστεροι  (και  ωραιότεροι)   άνθρωποι   που  έζησαν  ποτέ  στην  γη,  ήταν  οι  αρχαίοι  Έλληνες  του  5ου  και  του  4ου   αιώνα  π. Χ.».  Επίσης  έγραψε  ότι:  «οι  Έλληνες  του  4ου  αιώνα    είχα  το ανώτερο πνευματικό επίπεδο  όλων  των   εποχών».


 Οι  αρχαίοι  Έλληνες  ήταν  και  στην  μορφή   (εξωτερική  εμφάνιση)  αλλά   και  στο  περιεχόμενο  (πνευματική  κατάσταση)  οι  τελειότεροι  άνθρωποι   που  υπήρξαν  ποτέ  σ’ αυτόν  τον  πλανήτη.  


Ο  Γκάλτων  έδινε  στους  αρχαίους  Έλληνες,   με  σημερινούς  όρους,  μέσο  όρο  ευφυΐας,  πάνω  από 130  μονάδες.  Ο τυπικός  Έλληνας  της  εποχής  εκείνης ανήκε   στην  κλίμακα  του  ευφυούς  προς τον πολύ  ευφυή.  Η  σημερινή μετρήσιμη μέση ευφυΐα των   αμερικανών  υπολογίζεται  στο  105   και  των   ευρωπαίων  στο  115.


Για  τον  μέσο  Άγγλο  της  εποχής  του  (19ος  αιώνας),   ο  Γκάλτων  παραδεχόταν  ότι  υπολείπονταν  κατά  δύο  επίπεδα στην ευφυΐα  από  τους  Έλληνες.   Κατά τον  Γκάλτωνα  οι  Άγγλοι  είναι    ο  δεύτερος   σε  ευφυΐα  λαός  της  γης,  μετά  τους αρχαίους   Έλληνες. Όπως  χαρακτηριστικά  έγραψε  «οι  σημερινοί  άγγλοι  είναι   δύο  επίπεδα  ανώτεροι  των  Νέγρων    της  Αφρικής  και  δύο  επίπεδα  κατώτεροι  των  αρχαίων   Ελλήνων».    

Κατά  τον  Γκάλτωνα,  μετά  τον  4ο  αιώνα,  οι  Έλληνες   έχαναν  κάθε  αιώνα,  πολλές  μονάδες    πραγματικής   μετρήσιμης ευφυΐας,  στην  κλίμακα  της  ανθρώπινης   νοημοσύνης.  Η  αιτία  βέβαια, γι αυτόν  δεν  ήταν   άλλη  από  την  βιολογική.  Οι Έλληνες  έχαναν  την   Ελληνικότητα,  την  ουσία  τους,  το  αίμα  τους,.   Ο  σκληρός   φυλετικός  πυρήνας  των  Ελλήνων,  που    χρειάστηκε   πολλές  χιλιετίες  για  να   σχηματισθεί,   έμπαζε  νερά  με  τις  πολλές  επιμειξίες  με  τους  άλλους  λαούς. 

 Το  τελικό  χτύπημα  έγινε  με  την  υιοθέτηση  από   τους  (μπασταρδεμένους  - κατά  τον  Γκάλτωνα)   Έλληνες,  μιας ανατολίτικης  σημιτικής  Χαλδαϊκής  θρησκείας – κοσμοθεωρίας  -  κοσμοαντίληψης,  τελείως διαφορετικής  από αυτή  που εξέφραζε  η αυθεντική  γονιδιακή  τους  παρακαταθήκη.  

Οι  πραγματικοί  ευρωπαίοι  αισθάνονται,  βαθειά   μέσα  στο  μεδούλι  τους,  ότι  ουσιαστικά  είναι  τέκνα   των  αρχαίων Ελλήνων. 

 Όλοι  οι  φιλέλληνες  ευρωπαίοι  διερωτώνται:  γιατί   εξέπεσαν  έτσι  οι απόγονοι  των  προγόνων  μας,   οι  Νέοι Έλληνες;  

Γιατί  κατάντησαν  σ’ αυτό  το  χάλι  οι   πνευματικοί   γονείς   μας;  

Γιατί  γκρεμοτσακίστηκαν  στην  πλήρη  ανυποληψία  οι  προπάτορές  μας:


        

Η  ΠΕΣΜΕΝΗ  ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ 

ΕΝΑ  ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ  ΤΟΥ   ΡΟΝΤΕΝ  1881.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ  Ο  ΡΟΝΤΕΝ  ΚΑΤΙ  ΘΕΛΕΙ   ΝΑ  ΠΕΙ   ΣΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ. 


Πολλοί,  ειδικοί  και  μη,  έθεσαν  υπό  αναζήτηση  και  έρευνα  την  τεκμηρίωση   του  πρώτου  αιτιατού.  Υπάρχουν  δύο απόψεις. 

         Η  πρώτη  αποδέχεται  ότι  προηγήθηκε  η  νόθευση  των  φυλετικών   γονιδίων,  αυτή  επέφερε  την  σταδιακή  αποδόμηση  του  φυλετικού  εγώ    και  την  πλήρη  αλλαγή  της  συλλογικής  εθνικής  ταυτότητας.   Η  συνέπεια  ήταν  να επέλθει  μόνιμη  αλλαγή  των  ολιτιστικών  προτύπων   με  αποτέλεσμα  την  εισβολή  και  την  εγκατάσταση  στο  φυλετικό 
ελληνικό  είναι  του  ανατολίτικου  ιουδαϊκού  ιεχωβαδισμού. 

        Η  άλλη  σχολή  υποστηρίζει  την  άποψη,  ότι  προηγήθηκε  η  ένταξη,   με  ποικίλους  τρόπους,  στην  Ελληνική  εθνική ταυτότητα,  του   αβρααμογενούς   Γιαχβισμού  και  άλλων  ανατολίτικων  κοσμοαντιλήψεων.   Μέχρι  τότε  ο  λαός  κυρίων, οι  Έλληνες,  είχε  σαν  βασική  
πολιτισμική  αρχή  «πας  μη  Έλλην,  βάρβαρος».  Η  ανατολίτικη  ισοπέδωση  έφερε  την 
επικράτηση  της  άποψης  ότι:  «ουκ  ενι  Ιουδαίος,  ουδέ  Έλλην…»   Η  άποψη  αυτή,  από  το    300 μ.Χ. μέχρι  το  1.000 μ.Χ.,  κατέληξε τελικά   στην  μαζική  σύλληψη,  στον  βασανισμό και  στην  εκτέλεση – δολοφονία  μόνο  αυτών  που  φυλετικά  ήταν  Έλληνες,  δηλαδή  των
  αυτόχθονων  κατοίκων   της  Μεσογείου,  με  την  κατηγορία  του   «Ελληνισμού». Έτσι,  από    το  2.300  π.Χ.  μέχρι  το  1.000  μ.Χ.,   οι  Σημίτες  Ακκάδιοι,  οι  Αμορρίτες,  οι  Αραμαίοι,  οι  
Ασσύριοι,  οι Χαλδαίοι,  οι  Φοίνικες  και  τελικά  οι  Εβραίοι,  κατόρθωσαν,   με  διάφορους  τρόπους,  να  εξολοθρεύσουν,  σχεδόν ολοσχερώς,   το  ευφυέστερο  και  ωραιότερο  γένος ανθρώπων  που  κατοικούσε   γύρω  από  την  Μεσόγειο.

       Πολλοί  λίγοι  αυθεντικοί  Έλληνες  κατόρθωσαν  να  επιζήσουν. 


Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΛΑΟΣ  ΕΙΝΑΙ  Ο  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ  ΝΤΟΠΙΟΣ  ΑΥΤΟΧΘΩΝ   ΚΑΤΟΙΚΟΣ  ΤΗΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.  ΑΥΤΟΣ  ΠΟΥ  ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΕ  ΓΙΑ  ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ  ΓΥΡΩ   ΑΠ’  ΑΥΤΗΝ  ΤΗΝ  ΘΑΛΑΣΣΑ.

Ο  ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ,  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΑΥΤΗΣ  
ΤΗΣ  ΓΗΣ.    


        Ας  πάρουμε  π.χ.  την  εποχή  του  Χριστού.  Υπήρχαν  χιλιάδες,   πραγματικά  χιλιάδες,  πόλεις  γύρω  από  την  Μεσόγειο θάλασσα των  πέντε,  δέκα,  εκατό  και  πεντακοσίων  χιλιάδων  κατοίκων
  και  ήταν  Ελληνικές.   Όλη  η  νότια  Ευρώπη,  ο Εύξεινος  Πόντος,   η  βόρεια  Αφρική,  η  δυτική  Ασία  έσφυζαν  από  ελληνική  δραστήρια   παρουσία  (πολεμιστές, ναυτικοί,  αγρότες,   φιλόσοφοι,   επιστήμονες,  καλλιτέχνες, αθλητές).  Υπολογίζεται  ότι  ο  πληθυσμός  
αυτής της  περιοχής ήταν  120.000.000  άνθρωποι  και  απ΄αυτούς  πάνω  από   40.000.000  ήταν Ελληνικής  καταγωγής.   Το  «χριστιανικό μαρτυρολόγιο»  ομολογεί  ότι  από  τα  11.000.000  των 
 «χριστιανών  μαρτύρων»  τα  8.000.000  ήταν  Έλληνες. 

         Εάν  δεν  υπήρχε  η  Μεσόγειος  θάλασσα  και  εάν  αντί  για  θάλασσα   είχαμε  μία  χερσαία έκταση  ξηράς,  σαν  την  Ινδική υποήπειρο  ή   σαν  την  Κινεζική  ενδοχώρα,  φυσιολογικά  θα      έπρεπε  ο ελληνικός  πληθυσμός  σήμερα  να υπερβαίνει  το  ένα  δισεκατομμύριο   (1.000.000.000),  περίπου  σαν  τους  Κινέζους  και  τους  Ινδούς,  οι  οποίοι  τότε  είχαν  ανάλογο  πληθυσμό,  αλλά  ατελείωτη  ενδοχώρα  για  εξάπλωση.  Οι  αναλογίες  μπορεί  να  προχωρήσουν  
παραπέρα. Οι Μογγόλοι  κατέκτησαν  και τις  δύο αυτές  χώρες και  παρέμειναν   εκεί  εκατοντάδες  χρόνια.  Η  βασική  μήτρα  όμως  του Ινδικού  και  του  Κινεζικού   λαού  παρέμεινε  αυθεντική  και    πολυπληθής. 

  

            ΓΙ’ ΑΥΤΟ  ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ  ΤΟ  ΠΕΛΩΡΙΟ  ΕΡΩΤΗΜΑ:


            ΠΟΥ  ΠΗΓΑΝ  ΑΥΤΟΙ  ΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ; 


            Δεν  άφησαν  απογόνους;  Εξολοθρεύτηκαν  από  τους  κατακτητές  ή   αφομοιώθηκαν  από  τους  βαρβάρους  γύρω  από  την Μεσόγειο;   Μήπως  όλοι  οι  πληθυσμοί  στην  νότια  Ευρώπη,  
την  βόρεια   Αφρική  και  την  δυτική  Ασία   είναι  βαρβαρόφωνοι Έλληνες;    

          Αντί  1  δισεκατομύριο  μείναμε  11.000.000.                                                                                                          («Η  επιβίωση  του  είδους  βρίσκεται  στους  αριθμούς»,  Βίσμαρκ) .  


                                                   Ο  ΙΕΧΩΒΑ  ΚΑΙ  Η  ΕΛΛΑΔΑ         Από  την  εποχή  που  το  ορμητικό  και  κακόβουλο  πνεύμα  του  Ιεχωβά,  του  εθνικού  
θεού  ενός  σημιτικού  λαού της  Μεσοποταμίας,  μόλυνε  τις  ελληνικές  αρχέγονες  προγονικές 
 κοσμοαντιλήψεις,  είχαμε  την  βάναυση  αποκοπή  του Ελληνικού  λαού  από  την  Οδυσσειακή 
 κοσμοθεώρηση  και  από  τον  ηρωικό  τρόπο  ζωής.  Έτσι  έγινε  η  διάρρηξη,  η αποκοπή,   το
  σπάσιμο  των  ριζών  του  λαού  μας  από  τους  ζωογόνους  χυμούς  του  πανάρχαιου  Ελληνικού  
δένδρου.  Έτσι διαταράχθηκε  η  υλική  και  η  πνευματική  θέση  και  σχέση  του  Έλληνα  με  τον  
περιβάλλοντα  κόσμο  και  το  Σύμπαν.  Ο πνευματικός  κόσμος  της  Ελληνικής  ράτσας  μπήκε  σε   ένα  ατελείωτο  φαύλο  κύκλο,  σε  μια  διανοητική  καταιγίδα,  σε  μια βάναυση  και      αλλόκοτη  
δηλητηριώδη  φρενίτιδα  χωρίς  τέλος  και  χωρίς  σκοπό.   

         Τα  χαρακτηριστικά  του,  εκ  της  Χαλδαιο-Ιουδαίας  προερχόμενου,  δηλητηρίου,  που 
 εισέρρευσε  άφθονο  στις  Ελληνικές φλέβες  ήταν:  Η  υποχρεωτική  πίστη  σε  ένα  μοναδικό 
 αλλόκοτο  εβραιοχαλδαίο  θεό,  ξένο  προς  τις  ελληνικές  θεολογικές αντιλήψεις.  Η  γιαχβική  
αποκλειστικότητα  καλλιέργησε  στους  Έλληνες  μία  πνευματική  και  ψυχική  μιζέρια  και  μία 
ελπιδολάγνα  αποχαύνωση,  για  ένα  μέλλον  (εγκόσμιο  και  υπερκόσμιο),  που  ποτέ  δεν  ερχόταν.  
Αυτά  οδήγησαν  το  μυαλό του  Έλληνα  σε  ατελείωτες  συστηματικές  θρησκευτικές  αυταπάτες  
και  η  νοημοσύνη  του  αναλώθηκε  σε  βλακώδεις θεολογικούς  γρίφους  με  την  γνωστή   γλώσσα    της  ασυνάρτητης  θεολογούσας  απεραντολογίας.  Τους  κατ’ εξοχήν προσγειωμένους  Έλληνες  
τους  κατέλαβε  ένα,  τελείως  ανθελληνικό,  ντελίριο:  η  απόσυρση  από  τα  εγκόσμια  για  την
κατάκτηση μιας  (ανύπαρκτης)  μεταθανάτιας  ζωής  (αναχωρητισμός).  Αυτό  τους  καλούσε  να  
κάνουν ο αρχηγός αυτής της Γιαχβικής  θρησκείας λέγοντας: «Δεύτε προς με  πάντες οι  κεκοπιώντες
  και  πεφορτισμένοι,  καγώ  αναπαύσω  υμάς».  Κι πράγματι  τους  ανάπαυσε  καλά.  Το  πνεύμα  
των  παραπλανημένων  και  αλλοτριωμένων    Ελλήνων  στοιχειώθηκε,  από  την συστηματική   θανατολαγνεία  που καλλιεργούσε  η  νέα θρησκεία, με την ταυτόχρονη  λατρεία  ταριχευμένων 
 πτωμάτων. Έτσι  οι  ταλαίπωροι  Δαναοί  παράτησαν  την  πατροπαράδοτη  ενασχόληση  με   την  φιλοσοφία  και  την  επιστήμη,  τις τέχνες  και  τον  αθλητισμό,  κατήργησαν  τα  θέατρα  
και  τους  Ολυμπιακούς  αγώνες  και  ξεπατώθηκαν,  για  εκατοντάδες χρόνια,  σε  ατελείωτες  
δεήσεις,  προσευχές, λιτανείες, παρακλήσεις,  κραυγές  και  γογγυσμούς,  μπας  και  φθάσουν οι φωνές  τους   στα  (ανύπαρκτα)  αυτιά  ενός  αιμοβόρου  σημιτικού  θεού –  τέρατος  με  
την  ονομασία  Γιαχβέ – Μολώχ. 


          Όλα  τα  παραπάνω  υποβίβασαν  δραματικά  την  γενική  ευφυΐα  του  ελληνικού  λαού. 
 Έτσι    σήμερα  η  μέση  εξυπνάδα του  ελληνικού  λαού  υπολογίζεται  γύρω  στις  80  μονάδες,  
λίγο  πιο    πάνω  για  να  μην  χαρακτηριστεί  τελείως καθυστερημένος. 


Αυτό  πέτυχαν  για  τον  ελληνικό  λαό. 

Ο  ευφυέστερος  παγκοσμίως λαός,    κατάντησε  λαός  καθυστερημένων  δούλων.


         

(ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΤΡΟΠΟΣ  ΖΩΗΣ:  

ΟΥΚ  ΕΙΘΙΣΤΑΙ  ΤΟΙΣ  ΕΛΛΗΣΙ   ΠΡΟΣΚΥΝΕΕΙΝ. 


      « Ού  ποτε  δουλική κεφαλή  ιθεία πέφυκεν,  άλλ' αιει  σκολιή,  καυχένα  λοξόν έχει». «Ούποτε υπό ζυγόν δύσλοφον αυχένα θήσω, ούδ'εί μοι Τμώλος έπεστι κάρη». { Ελεγ. 535  και  985).

  Μετάφραση: 

«Όσοι  γεννήθηκαν  και  αισθάνονται  δούλοι,   θα  σκύβουν  πάντα  τα  κεφάλια  
τους  και θα  προσκυνούν.  Εγώ, ο Έλληνας  Θέογνις,  δεν  θα  προσκυνήσω  ποτέ, 
 ακόμα  και  αν  το  όρος  Τμώλος  πέσει  πάνω  στο κεφάλι  μου»).  
Ποιητής  Θέογνις  ο  Μεγαρεύς  (ΣΤ' αι. π.Χ.).  


           Έτσι  σήμερα  ο  μέσος  Έλληνας  αποδέχεται  αδιαμαρτύρητα  πως  είναι  
ΔΟΥΛΟΣ  ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ  ΙΕΧΩΒΑ.  Καμαρώνει  μάλιστα  όταν  είναι  καλός  
δούλος.   Αυτός  που  δεν  προσκυνούσε ούτε  τον  Βασιλιά  Αλέξανδρο,   τώρα  
κάνει  θρησκευτικές  μετάνοιες  και  φιλά  και  γλύφει  χέρια δεσποτάδων  σαν  
ανατολίτης  σκλάβος,  όπως  το  σκυλί  γλύφει  τον  αφέντη  του.

 Και  πράγματι  ο  αρχηγός  αυτής  της  θρησκείας,  εμάς  ειδικά  τους  Έλληνες,  μας  θεωρεί  σαν  
τα  σκυλιά,   που  τρώνε  τα  ψίχουλα,  που  πέφτουν  από την  τράπεζα  των  Ιουδαίων.  (Ματθαίος  15,  26-27). «Ο δε  Ιησούς  είπεν:  ουκ εστί καλόν λαβείν τον άρτον των  τέκνων  και  βαλείν  τοίς  κυναρίοις.  Η δε  Ελληνίδα  είπε: ναι, Κύριε, και  γαρ  τα κυνάρια  εσθίει  από  των  ψιχίων  των  πιπτόντων  από  της  τραπέζης  των  κυρίων  αυτών».


         Οι  χριστιανοί  λένε, σε  όλους τους  τόνους, ότι  δεν  είναι «ειδωλολάτρες»,  ότι  απεχθάνονται  
τα  «είδωλα».  Οι εβραιοχριστιανοί  απεχθάνονται  τα  εξαίσια, ανώτερης  αισθητικής τέχνης, αρχαία  ελληνικά  αγάλματα  και  ταυτόχρονα  οι  ίδιοι λατρεύουν  και  προσκυνούν  βρωμερά  
ταριχευμένα  πτώματα, κομμένα  κεφάλια,  χέρια  και άγια κόκαλα, προσκυνούν 
ανατριχιαστικές  εικόνες  και  ένα  σωρό  άλλα  αποκρουστικά  αντικείμενα.  Προσκυνούν  επίσης, με  πλήρη  ασυνειδησία,  εικόνες γνωστών  δολοφόνων  όπως  ο  «προφήτης  Ηλίας»  και  ο  
«βασιλιάς Δαυίδ». 

         Ταυτόχρονα  τριγυρνούν  σε  ανατολίτικες  χαλδαιϊκές  τελετουργίες  με  κεριά  και  λιβάνια,  
αντιγραφές  των  τελετών  του θεού  Μίθρα  των  Περσών,  ψέλνοντας  τροπάρια  που  περιέχουν  
κατάρες  για  τους  μιαρούς  Έλληνες  (δηλαδή  για τους  ίδιους). Με  λίγα  λόγια  πρόκειται  
για  τραγικά  και  αστεία  μαζί  όντα,  χωρίς  καθόλου  μυαλό,  χωρίς  καμιά  προσωπική  και  εθνική   υπερηφάνεια.

          ΟΙ  «ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ»  ΤΩΝ  ΚΑΛΟΓΕΡΩΝ  ΤΟΥ  ΙΕΧΩΒΑ


          Στα  τελευταία  χρόνια,  καθημερινά,  όποιο  έντυπο  ή  ηλεκτρονικό  ΜΜΕ  ανοίξεις,  θα  
διαπιστώσεις ότι  γράφει τουλάχιστον  και  από  μία  έγκυρη «προφητεία»  για  το  μέλλον. Συνήθως  
οι  «προφήτες»  είναι  καλόγεροι,  άνθρωποι  του θεού,  ειδικοί  οραματιστές  κλπ.  Υπάρχει  μία  
αξιόπιστη  πληροφορία  που  αναφέρει  ότι  ο  κατακλυσμός  από  «προφητείες» που  βλέπουμε  
στα  ΜΜΕ,  προέρχεται  από  μία  ειδική  υπηρεσία της  CIA.  H  υπηρεσία  παραπληροφόρησης
  της  CIA, στελεχωμένη  με  εξειδικευμένους  ψυχολόγους  των  μαζών,  με  συνεχείς  και  
αλλεπάλληλες «ειδήσεις - προφητείες» απευθύνεται  ειδικά  στο  μαζικό υποσυνείδητο του  όχλου,
  έχοντας στόχο τα  χειρότερα  ένστικτα και  τις  αθλιότερες δεισιδαιμονίες  του  πλήθους.  Επιδιώκει  
με  αυτόν  τον  τρόπο  να  καθησυχάσει,  να  αποκοιμίσει,  να  αποχαυνώσει  τα  λαϊκά στρώματα 
 και  να   συντηρήσει  και  να  υποθάλψει  ότι  πιο  χειρότερο  και  οπισθοδρομικό  έχει  κάθε  λαός.      Προωθεί  τον θρίαμβο  της  ανίκανων,  τις  μαζικές  αυταπάτες,  την  αποδοχή  της  δοξασίας  ότι  
φανταστικά  θεϊκά  όντα  θα  μας  σώσουν. Προσπαθεί   με  ψυχολογικές  ενέσεις  αναισθησίας   και  
κατάλληλων  διεγερτικών  να  καταλαγιάσει  ή  ανάλογα  να  διεγείρει τις  λαϊκές  ανησυχίες,  με  
τελικό  σκοπό  πάντα,  τον  εφησυχασμό  των  λαών  και  την  παράδοσή  τους  στα  κατάλληλα  
χέρια των  επιτήδειων  των  μυστικών  υπηρεσιών. 

         Ειδικά  για  την  Ελλάδα,  προωθείται  από  τις  «προφητείες»  της  CIA  η  άποψη,  ότι  
αυτό  που  χρειάζονται  σήμερα οι  Έλληνες  δεν  είναι  η  εγρήγορση  και  η  αγωνιστικότητα,    αλλά  η  αυτοσυγκράτηση,  η  απραξία,  η  απάθεια,  το βόλεμα,  διότι  ο  ελληνικός  λαός,  
δεν  θα σωθεί ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΦΥΙΑΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΡΑΤΣΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ,  αλλά  από  την  επέμβαση  κάποιων  αόρατων  θεϊκών  σημιτικών  
όντων  (των  αγίων,  των  παναγίων, των  οσίων  και  όλων  εκείνων  που  περιλαμβάνει  
το  γνωστό  ανατολίτικο  κακό  συναπάντημα).

         Η  CIA  γνωρίζει  την  Ελληνική  ιστορία.  Ξέρει  τι  έγινε  με  την  πτώση  του  Βυζαντίου.  
Ξέρει  ότι  5.000  ΕΛΛΗΝΕΣ πολεμιστές  πολεμούσαν  στα  κάστρα  με  τον  Αυτοκράτορα,  την  
ίδια  στιγμή  που  100.000  νέοι  υγιείς  αργόσχολοι  καλόγεροι παρακαλούσαν  με  λιτανείες  τον  
ανύπαρκτο  Ιεχωβά  και  τους  λοιπούς  αγίους  να  σώσουν  την  Πόλη.  Γνωρίζει  επίσης  ότι  οι 
Αγαθαγγελιστές  από  το 1.700  μέχρι  το  1.800  υπόσχονταν  στους  Έλληνες  ότι  ο  Εβραίος 
 Θεός  Ιεχωβά  θα  παρακινήσει  το «ξανθό  ομόδοξο»  έθνος  να  πολεμήσει  για  μας  και  να  μας  
απελευθερώσει,  χωρίς  να  χρειασθεί  να  κάνει  τίποτε  ο  ελληνικός λαός.          Μετά  απ’ όλα  αυτά  βέβαια  έρχεται  ο  σκληρός  μεσαίωνας. Πάντα  έτσι  θα   συμβαίνει.

          Όταν  η μέση  γενική ευφυία  πέσει  δραματικά, όταν  τα  τελευταία  ελεύθερα,  πρωτοπόρα   και  καινοτόμα  άτομα εκλείψουν,  όταν  οι  θρησκευτικές  μονομανίες  γίνουν  απόλυτες και  
καταπιεστικές,  όταν  θα  αποθαρρύνονται  με  βίαιο  τρόπο οι  αμφισβητήσεις  των  καθιερωμένων,   τότε  το  φάντασμα  του  μεσαίωνα  θα  προβάλει  πάντα  απειλητικά. 

H  YΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΛΑΩΝ  ΚΑΙ   Η  
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ   ΦΕΡΟΥΝ  ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ  ΤΩΝ  ΤΑΛΕΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟ  
ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.


 Ο  ΝΕΟΣ  ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ  ΕΡΧΕΤΑΙ.


    Η Ευρώπη  (και  η   Ελλάδα)  τους παλιότερους αιώνες μέχρι και τον 19ο, με  πολύ λιγότερο πληθυσμό, αλλά με  πολλά παιδιά ανά οικογένεια, έβγαζε  ατελείωτους   ταλαντούχους  ανθρώπους  
στην  τέχνη,  στην  μουσική, στα  γράμματα, στις επιστήμες, στον  αθλητισμό  κλπ.  Οι ευρωπαϊκοί λαοί τον 19ο αιώνα, με τον μισό πληθυσμό του σημερινού,  έβγαλαν εκατομμύρια   ταλέντα.

           Η πολύκροτη τελευταία  μελέτη  «Η  ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ  ΤΩΝ  ΤΑΛΕΝΤΩΝ  ΣΤΗΝ  
ΕΥΡΩΠΗ»  του  LWinter διαπιστώνει ότι  «τον 20ο αιώνα εμφανίσθηκε απότομη  και  
δραματική  μείωση  παραγωγής ταλέντων».  Τον 20ο  παρήχθησαν πολύ λιγότερα  ταλέντα  
από  τον  19ο  και  τον  21ο  αιώνα  η  γέννηση  των  ταλέντων  στην  Ευρώπη  ουσιαστικά  
μηδενίζεται.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ  ΣΤΟΧΑΣΤΗ


ΠΩΣ  ΘΑ  ΓΙΝΕΙ  Η  ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΕΥΦΥΙΑΣ  ΤΩΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΛΑΩΝ 
Το σχέδιο των  μεγάλων  αφεντικών  για την φυλετική αποδόμηση της Ευρώπης


       Ο Αμερικανός Τόμας  Μπαρνέττ  (Thomas Barnett)  είναι  ένας  σημερινός  πραγματικά  
ανεξάρτητος  δημοσιογράφος  (όχι μορφωμένη  - και  πληρωμένη - πουτάνα),  και  γεωστρατηγικός αναλυτής και  εξέχων  στοχαστής  των  θεμάτων  σχετικά  με  την Παγκοσμιοποίηση.  Ο Τόμας 
 Μπαρνέττ  αναλύει  σε  πρόσφατο  άρθρο  του  την  ακολουθούμενη  πολιτική  των  κυρίαρχων 
κύκλων  των  ΗΠΑ  για  την  Ευρώπη.  Τα  αφεντικά  της  Σιών,  που  ελέγχουν  τον  αμερικανικό  
λαό,  επιδιώκουν  την αναγκαστική  εφαρμογή  μιας  συγκεκριμένης  πολιτικής  για  την  Ευρώπη:

«Ο απώτερος στόχος της  συγκεκριμένης  πολιτικής  είναι η ισοπέδωση όλων των ευρωπαϊκών χωρών μέσω της μίξης όλων των φυλών, με σκοπό την δημιουργία μιας ράτσας χρώματος ανοιχτού καφέ».

Επίσης αναφέρει ότι: «Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας μίξης θα επέλθει μέσω της ακατάσχετης 
λαθρομετανάστευσης»


Τα  μεγάλα  αφεντικά  φιλοδοξούν,  όπως  έγινε  και  με  τους  αρχαίους  Έλληνες,  μέσα  από  την    επιδοτούμενη  απ’ αυτούς λαθρομετανάστευση  και  τις,  με  κάθε  τρόπο,  ενθαρρυνόμενες
διαφυλετικές  διασταυρώσεις,  να  κατεβάσουν  τις επόμενες δεκαετίες  τον  μέσο  δείκτη  ευφυΐας – τον  δείκτη  νοημοσύνης -  των  Ευρωπαίων  από το 115 που είναι σήμερα, στο 90.

Ένας μέσος όρος  Δ.Ε. 90,  σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι θα είναι ανίκανοι για να καταλαβαίνουν τα αυτονόητα, αλλά αρκετά ικανοί για να εργάζονται σαν σκλάβοι  των  Ιουδαίων  αφεντικών.

 Ως επακόλουθο τα (ενωμένα!) ευρωπαϊκά κράτη, ή τέλος πάντων ότι θα απομείνει από αυτά, δεν θα μπορέσουν ποτέ να  υψώσουν ανάστημα  εναντίον των παγκόσμιων κυρίαρχων.

Άλλωστε,  ο  χρηματοδοτούμενος  από  τον  Ρότσιλντ,  ιδεολογικός  θεμελιωτής  της  Ηνωμένης    Ευρώπης  Richard Coudenhove-Kalergi  δεν  το  έκρυψε  ποτέ.  Προ  πολλών δεκαετιών  είχε  
γράψει φαρδιά – πλατειά  στο  βιβλίο  του  «Πρακτικός  Ιδεαλισμός»:

«Η  μικτή  ευρασιατική-νεγροειδής φυλή του μέλλοντος θα αντικαταστήσει την ποικιλία των σημερινών  λαών της Ευρώπης. Επικεφαλής  αυτής  της  Ευρώπης  θα  είναι  η  ευγενέστερη  
φυλή  του  κόσμου,  οι  Ιουδαίοι». 

   (Σημείωση:  έχει  ιδρυθεί  και  λειτουργεί  ήδη,  μέσα  στην  Ευρώπη,  το  εβραϊκό  κοινοβούλιο  
της  Ευρώπης,  ουσιαστικά  το Ευρωπαϊκό  Υπερκοινοβούλιο,  σαν  το  υπέρτατο  όργανο  ελέγχου  
των  ευρωπαϊκών  λαών). 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ  ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ», ENA  ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ  ΒΙΒΛΙΟ  ΣΤΗΝ  ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ,   ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΙ  ΤΟΝ  ΚΥΡΙΟ  ΣΚΟΠΟ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  
ΕΝΩΣΗΣ  – ΕΝΑ  ΒΙΒΛΙΟ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΕΤΩΝ  (1925 – 2015) ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ  ΑΞΙΑΣ  
ΜΕ  ΤΑ  «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ  ΤΩΝ  ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ».


Το  βιβλίο του  Καλλέργη  «Πρακτικός  Ιδεαλισμός»  είναι  το  ΜΟΝΑΔΙΚΟ  βιβλίο  που  
λογοκρίθηκε  από  τη  μεταπολεμική γερμανική  κυβέρνηση.

     Είναι  πολύ  δύσκολο  να  βρει  κανείς  σήμερα  ένα  εκτυπωμένο  αντίγραφο  αυτού  του  βιβλίου. Όσο  και  να  ψάχνει  κανείς στα  γερμανικά  βιβλιοπωλεία,  δεν  μπορεί  να  το  βρει  και  να  το  
αγοράσει.  Όταν  η  εκδοτική  εταιρεία  «Independent  News» [Unabhängige Nachrichten]  γύρω 
στο  1990,  δημοσίευσε  περίληψη  του  βιβλίου  και προγραμμάτισε την εκτύπωση στο σύνολό του,  
η  γερμανική  κυβέρνηση  άρχισε  άγριο  κυνηγητό  της  εκδοτικής  εταιρείας,  η  γερμανική  
αστυνομία  ξεκίνησε  μια  έρευνα στα  γραφεία  της,  επενέβη  η  «γερμανική  ανεξάρτητη 
 δικαιοσύνη»  και  οι  φορολογικές  αρχές  και  το  μόνο  αντίγραφο  του  
«Praktischer  Idealismus»  κατασχέθηκε.

       Το βιβλίο αυτό είναι  το μοναδικό  που  δεν αναφέρεται  στις  επίσημες σελίδες του Διαδικτύου 
 του  « Πανευρωπαϊκού Κινήματος»,  γεγονός  βέβαια  κατανοητό,    επειδή  το  περιεχόμενό  του  
είναι  σε  μετωπική  αντίθεση  με  το  επίσημο  (για  τον πολύ  λαό),  πρόγραμμα  του  κινήματος.  
Το  « Praktischer  Idealismus»  είναι  για  ανάγνωση  μόνο  για  ΤΟΥΣ  ΛΙΓΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ,  
στους  εσωτερικούς  κύκλους  της  «Πανευρωπαϊκής  Ιδέας».

       Ο αυστριακός κόμης Richard Nicolaus Coudenhove Kalergi (1894 – 1972), είναι ο  δημιουργός  
ΤΗΣ  ΙΔΕΑΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ,  δηλαδή του πολιτειακού  τέρατος – Φρανκενστάιν,
  το  οποίο  έχει  αναλάβει  σαν  βασικό  σκοπό  του να  καταστρέψει  και  να  εξαφανίσει  τους  
ευρωπαϊκούς  λαούς.  Η  περιγραφή  του  τρόπου  για  την  σταδιακή  γενοκτονία  των ευρωπαϊκών  
εθνών  βρίσκεται  στο  βιβλίο  του  «Πρακτικός  Ιδεαλισμός»,  που  εκδόθηκε στην  Βιέννη  το  
1925.  Στο  βιβλίο αυτό  ο  Richard  Nicolaus  Coudenhove Kalergi,  αφού  εξυμνεί  την ρατσιστική  
ιδεολογία της  σιωνιστικής υπεροχής  (ιδέα παρμένη  κατ’ ευθείαν  από  το   Ταλμούδ  και  την  
εβραϊκής καταγωγής  γυναίκα  του),  στο  τέλος  ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ  ΣΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ  ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ  ΦΥΛΩΝ,  μέσω  του  συστηματικού  αποικισμού  της  Ευρώπης  από 
αφρικανικούς  και  ασιατικούς  λαούς.

 (Το  βιβλίο  εκδόθηκε  το  1925.  Σήμερα  το  2015,  μετά  90  χρόνια,  το  σχέδιο  του Καλλέργη 
 αποδίδει  καρπούς).

Βασική  θέση  του  βιβλίου  που  τονίζεται  συνεχώς  και  επανειλημμένα:

«ΟΙ  ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ ΜΙΓΑΔΕΣ».

Ο  Coudenhove  Kalergi  δεν  ήταν  Εβραίος  ο  ίδιος.  Από την πλευρά του πατέρα του ήταν μικτής  αριστοκρατικής  Ευρωπαϊκής καταγωγής  (Φλαμανδικής,  Τσέχικης,  Ουγγαρέζικης  και  
Ελληνικής).  Η  μητέρα  του  ήταν  Γιαπωνέζα  από  αριστοκρατική οικογένεια.

         Έκανε  τρείς  γάμους.  Πρώτα  παντρεύτηκε  την  δεκατριών  ετών  μεγαλύτερη  του  Εβραία  
Ida  Roland (που  γεννήθηκε  ως Ida  Klausner),  μια  δημοφιλή  ηθοποιό  με  την οποία  απέκτησε
  δύο  γιούς.  Η  Ida  Roland  πέθανε  το  1951.  Το 1952 παντρεύτηκε  την Alexandra Gräfin  von  
Tiele  που  το  πατρικό  της  όνομα  ήταν  Bally.  Το 1969 παντρεύτηκε την  Αυστριακή Εβραία  
Melanie  Benatzky  Hoffmann.

   Ο  κόμης R. N. Courdenhove-Kalergi  είναι  ο  πατέρας  της  μοντέρνας  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Ήταν  αυτός  που  πρότεινε  τον ύμνο  του  Beethoven  ως  εθνικό  ύμνο  της  ΕΕ και  
δραστηριοποιήθηκε  πολύ  για  το  λογότυπο  της  ΕΕ,  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  12  ΑΣΤΕΡΙΑ  
ΠΟΥ  ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ  ΤΙΣ  12  ΦΥΛΕΣ  ΤΟΥ  ΙΣΡΑΗΛ. Το  λογότυπο  οριστικοποιήθηκε από  τον  σιωνιστή  Paul M.G.  Lévi.


ΤI ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ:

       «Στις  αρχές  του  1924, έλαβα  ένα  τηλεφώνημα  από  τον  Baron Louis de Rothschild και  τον  φίλο  του,  Max Warburg  από το Αμβούργο,  είχαν  διαβάσει  το  βιβλίο  μου.

Προς  μεγάλη  μου  έκπληξη,  ο  Warburg  αυθόρμητα  μου  πρόσφερε  60.000  ΧΡΥΣΑ μάρκα,  για  βοήθεια…

Ο  Max  Warburg,  ήταν  ένας  από  τους  πιο  διακεκριμένου ς  και  σοφότερους των  ανδρών  που  
έχω  έρθει  ποτέ  σε  επαφή.  Δεν έπαψε  ποτέ  να  χρηματοδοτεί  την  προσπάθειά  μου  και  την 
 Pan-Europe .

Ο  Max  Warburg  χρηματοδότησε  το  1925 το ταξίδι μου  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες , για να  
παρουσιάσω  το  βιβλίο  μου  στο ίδρυμα  Ροκφέλερ.  Αργότερα  είχα  την  υποστήριξη  και  την  
χρηματοδότηση  από  τούς  Paul Warburg,  Bernard Baruch, Λούντβιχ  φον  Μίζες,  Arthur Burns,  Milton  Friedman  και  τον  Mont  Pelerin.

     Η  εξαίρετη  οικογένεια  του  Σαμουήλ  Μωυσή  Del  Branco  το  1559  μετακόμισε  από την  
Ιταλία  προς  τη  Γερμανία  και πήρε  το  όνομα  Warburg.  Το 1798, η  οικογένεια  ίδρυσε  την  
Τράπεζα  της  MM  Warburg & Co.  Ο  Paul  Warburg  ήταν  ένας Γερμανός μετανάστης  που πήγε  στην  Αμερική  μαζί  με  τον  αδελφό  του  Felix.  Και  τα  δύο αδέλφια,  που  ήταν  
Illuminati  και μέλη  της  B’nai B’rith,  έγιναν  συνεργάτες  του τραπεζικού  οίκου  Kuhn, Loeb 
& Co» .

     Ο  James  Paul  Warburg  δήλωσε  στην  Γερουσία  των  ΗΠΑ  στις  17  Φεβρουαρίου 1950: 
« Θα  έχουμε  Παγκόσμια Κυβέρνηση,  είτε  μας  αρέσει  είτε  όχι.  Το  μόνο  ερώτημα  είναι  αν  
η  Παγκόσμια  Κυβέρνηση,  θα  επιτευχθεί  με  την κατάκτηση  ή  την  συναίνεση».

     Ο  Paul  Warburg  ήταν  παντρεμένος  με  την  Νίνα  Loeb , κόρη  του  τραπεζίτη  Salomon Loeb . Kuhn, Loeb & Co,  από  τους πλέον  σημαίνοντες  τραπεζίτες  των  ΗΠΑ.  Ο  αδελφός του  Παύλου  
Felix  Warburg  ήταν  παντρεμένος  με  την  Frieda  Schiff , του  οποίου  ο πατέρας  ήταν  ο  
διαβόητος σιωνιστής τραπεζίτης  Jacob Schiff,  αυτός  που  δημιούργησε  πραγματικά  την
 κομμουνιστική  επανάσταση  στη  Ρωσία  το  1917, ο  πραγματικός  σφαγέας,  κατά  τον  
Σολζενίτσιν,  70  εκατομμυρίων Ρώσων.

       Ο  Schiff,  μια  κορυφαία  σιωνιστική  προσωπικότητα,  ήταν  ο  κύριος  ιδιοκτήτης  του  Kuhn, Loeb & Co.  Είχε  βοηθήσει  με πολλά  χρήματα  προσωπικά  τον  Τρότσκι,  όταν  οι  Μπολσεβίκοι
  κατέλαβαν  την  εξουσία  στην  Ρωσία.  Πριν  από  αυτό,  είχε βοηθήσει  τον  Αλέξανδρο  Κερένσκι  
(εβραϊκό όνομα Aron  Kiirbis)  να  γίνει  πρωθυπουργός  στην  Ρωσία.  Ο  Ιουδαίος  Jacob 
Schiff  είχε  διατάξει  προσωπικά  τον  Λένιν  ΝΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ  τον  Ρώσο  Τσάρο  και  την  
οικογένειά  του, όπως αποδεικνύεται  από  το  τηλεγράφημα  που  έστειλε  στον  Λένιν.

Παρακάτω  παραθέτω  ορισμένα  αποσπάσματα  από  το  βιβλίο  του,  από  τα  οποία  
μπορούμε  να  πάρουμε  μία  γεύση για τα  σχέδια και  τα οράματα  του δημιουργού  
της  «ΕΝΩΜΕΝΗΣ   ΕΥΡΩΠΗΣ».


«Η  Χριστιανοσύνη,  ηθικά  προετοιμασμένη  από  τα  Εβραϊκά  Κείμενα,  πνευματικά προετοιμάσθηκε  από  τους  Εβραίους Αλεξανδρινούς  (Φίλωνας)  ΚΑΙ  ΗΤΑΝ  
ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ  ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ.  Στον  βαθμό  που  η  Ευρώπη  είναι Χριστιανική,  είναι στην  πνευματική  έννοια  Εβραϊκή, στον  βαθμό που  η  Ευρώπη  είναι  ηθική,  είναι Εβραϊκή».

   « Σχεδόν  όλη  η  Ευρωπαϊκή  ηθική  βασίζεται  στον  Εβραϊσμό.  Όλοι  οι  πρωταγωνιστές για  μια  θρησκευτική  η  μη θρησκευτική  Χριστιανική  ηθική,  από  τον  Αυγουστίνο  έως τον  Ρουσσώ,  τον  Καντ  και  τον  Τολστόι  ήταν  Εβραίοι  κατ επιλογήν  (Wahljuden)  κατά μια  πνευματική  έννοια.  Ο  Νίτσε  ήταν  ο  μόνος  μη  Εβραίος,  ο  μόνος  Ευρωπαίος ειδωλολάτρης  ηθικολόγος».

«Ο  Χριστιανισμός  και  ο  Σοσιαλισμός- Κομμουνισμός  είναι  απόπειρες  των  εβραίων  να  
δημιουργήσουν  έναν  γήινο παράδεισο».

«Μια  ματιά  αν  ρίξουμε  στην  ιστορία  του  εβραϊκού  λαού,  θα  καταλάβουμε  ποιός  πρέπει    να είναι ο επικεφαλής στην πάλη για την διακυβέρνηση  της  ανθρωπότητας.  Για  δύο  
χιλιάδες  χρόνια  ο  Εβραϊσμός  ήταν  μια  θρησκευτική κοινότητα  που    γεννήθηκε στην  Παλαιστίνη».

« Ο  άνθρωπος  του  μέλλοντος  θα  είναι  μιγάδας.  Οι  σημερινές  φυλές  και   τάξεις  θα εξαφανιστούν».

«Το  σθένος  του  χαρακτήρα  συνδυασμένο  με  το  κοφτερό  μυαλό   προορίζει  τους Εβραίους,  το  πιο  εξαιρετικό  δείγμα από  αυτούς,   να  γίνουν  ΟΙ  ΗΓΕΤΕΣ  ΤΗΣ  ΑΣΤΙΚΗΣ  
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ,  οι  γνήσιοι  πνευματικοί  αριστοκράτες,   οι πρωταγωνιστές  του καπιταλισμού  αλλά  και  της  σοσιαλιστικής     επαναστάσεως».

«Αυτό  το  χάος της μοντέρνας πολιτικής  θα  βρει  το  τέλος  του,  όταν  μια  πνευματική αριστοκρατία (ΟΙ  ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ) θα  καταλάβει  και  θα  διευθύνει  τα  μέσα  της  ισχύος  της κοινωνίας:  
α.  τον  χρυσό  (ΤΡΑΠΕΖΕΣ),    
β.  το μελάνι  (ΜΜΕ   δημοσιογραφία),  και  
γ. την  πυρίτιδα  (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΣΤΡΑΤΟΣ)».

«Οι  Ευρωπαίοι  είναι  άνθρωποι  της  ποσότητος,  ΟΙ  ΕΒΡΑΙΟΙ   ΟΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ».


ΠΟΙΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ  ΠΡΟΩΘΟΥΝ   ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ   ΤΗΝ  ΜΑΖΙΚΗ  
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΙΣΜΟ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ;

        Η μαζική λαθρομετανάστευση από την Αφρική και Ασία προς την Ευρώπη είναι πλέον σαφές στον καθένα ότι εξυπηρετεί τους στόχους των  μεγάλων   αφεντικών  της Ουάσιγκτον και των επιγόνων του Coudenhove-Kalergi στις Βρυξέλλες.

        Τα σχέδια  των  «σοφών»  της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών συσχετίζονται και αλληλοεπικαλύπτονται  με τα οράματα και τις ιδέες της Εβραιοαριστεράς για έναν «νέο άνθρωπο» (γερμανοεβραϊκά  - γίντις:  neuer Mensch) τον οποίο είχε περιγράψει και προδιαγράψει ο  εγγονός  των ραββίνων Κεσιλέ Μαρδοχαίος (με ψευδώνυμο Καρλ Μαρξ)
στα  έργα  του.

        Θα  πρέπει  να  συνειδητοποιήσουμε,  άπαξ  διά  παντός,  ότι  η   λαθρομετανάστευση  και  ο λαθροεποικισμός της χώρας μας και της Ευρώπης είναι  ένα  μεγαλοφυές  σχέδιο  που έχει προπαρασκευαστεί  στα  ειδικά   κοινωνιολογικά  εργαστήρια των μεγάλων αφεντικών  της Σιών.   
Η λαθρομετανάστευση Αφρικανών και Ασιατών έχει ως μοναδικό στόχο, την μίξη των φυλών της Ευρώπης και την δημιουργία,  κατά τον ιουδαίο Mαρξ,  ενός «νέου ανθρώπου»  και  κατά  τoν  ελεύθερο  τέκτονα  Coudenhove-Kalergi  ενός  ευρωπαίου  με νεγροειδή χαρακτηριστικά.   (Οι  Ιουδαίοι  είναι  ο  μόνος  λαός  που  δεν επηρεάζεται   από  όλα  αυτά,  γιατί  εφαρμόζουν  πλήρως  τις  σκληρές  φυλετικές   διατάξεις  του  Έσδρα   και  του  Ταλμούδ.)

        Αυτή  θα  είναι  η  περιβόητη  «νέα  εποχή»,  το  σύνθημα  που   ενστερνίστηκαν  το  2.009  οι  5  στους  10  ευφυείς  Έλληνες και  ψήφισαν    έτσι  για  πρωθυπουργό  τον   ευφυέστατο  και  εντιμότατο  κ.  Τζέφρυ   Παπανδρέου.

        Αυτός ο νέος  ευρωπαϊκός  άνθρωπος που  θα  δημιουργηθεί  δεν θα  έχει  βέβαια  ούτε  γνωστή  καταγωγή,  ούτε  φυλετικά χαρακτηριστικά.   Θα  είναι  αποκομμένος  τελείως  από  το  παρελθόν,  θα  έχει  σπάσει  τις  ρίζες   του  με  την  ιστορία (Ριζοσπάστης !) γι αυτό και  θα είναι  βολικά   ευκολοκυβέρνητος,   από  τους  παγκόσμιους    αφέντες,  που  κρατούν  για  τον λαό  το  καρότο  και  το  μαστίγιο.-      

   Ζ.  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΑΡΘΡΑ  ΣΤΟΥΣ  "ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ"


1.        ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΕΓΙΝΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ; ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ; ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΙΝΤΜΑΝ, ΕΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΕΒΡΑΙΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΗ. 

2.        Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΣΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ΒΑΪΤΣΜΑΝ: «ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ. ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ».

3.      ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: «Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΥ: ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΕΒΡΑΙΟΙ, Η ΠΙΟ ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΦΥΛΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ».

4.     ΚΑΠΟΤΕ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΡΙΤΕΣ ΦΥΛΑΓΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ. ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΑΛΕΙ: «ΕΜΕΙΣ ΟΙ «ΕΛΛΗΝΕΣ» ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΒΡΑΙΟ ΜΕΣΑ ΜΑΣ». ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΦΙΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΣ.

5.    Ο "ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ" ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

6.       ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: "ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟΝ "ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ".

7.     ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΓΚΟΪΜ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΙΚΣΑ ( = ΑΚΑΘΑΡΤΑ, ΒΔΕΛΥΡΑ ΘΗΛΥΚΑ ΖΩΑ). ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ  

8.    ΡΟΤΣΙΛΝΤ: "Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ". 

9.      «ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ»

10.     ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΙΣΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΒΡΑΪΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

11.      ΠΡΟΣΕΞΕ ΠΟΛΥ ΟΤΑΝ ΔΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΙΑΣ ΚΟΤΑΣ 

12.       Ο ΤΡΑΜΠ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ «ΠΡΩΤΑ Η ΑΜΕΡΙΚΗ». ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ, ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΣΥΝΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ: «Η ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ». 

13.      Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΚΟΪΜ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ, ΟΙ ΜΗ ΙΟΥΔΑΙΟΙ, ΟΙ ΓΚΟΪΜ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΑΛΛΑ ΒΟΟΕΙΔΗ. Η ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ.    14.     ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΝΙΓΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΘΕ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥ; ΠΩΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΗΝ "ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"

15.     ΕΒΡΑΙΟΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: «ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΑ, ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ».

16.    Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ «ΦΑΣΙΣΤΑ» ΕΒΡΑΙΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ: «ΕΥΤΥΧΩΣ Η ΡΑΤΣΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ».

17.     ΔΥΟ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ CIA ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ: «ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ».  


18.      ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ: «Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ». ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ.


19.   ΟΙ ΛΑΟΙ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1,50 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΝ ΠΟΤΕ. ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ.

 20.    ΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο ΑΒΡΑΑΜ, Ο ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ Ο ΙΑΚΩΒ. ΕΛΛΗΝ ... ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ! 


 21.   ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΙΩΝΙΣΜΟΣ.«ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...