ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

14 Δεκεμβρίου 2023

ΕΣΤΙΑ: Πώς κατάντησε έτσι η «ελληνική δικαιοσύνη» της Κλάπας και της Αδειλίνης; Τί εἴδους δικαιοσύνη εἶναι αὐτή; Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΚΛΑΠΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΛΙΝΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ; Ἀθῶοι αὐτοί πού παραβιάζουν τά σύνορα. Ἔνοχοι αὐτοί πού τά φυλάσσουν. Ποῦ ἐφθάσαμε! Νά ζητοῦν προστασία ἀπό τό ἔγκλημα οἱ Ἀστυνομικοί

 

Κυριακή των Εβραίων Προπατόρων. Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023, στο Δυτικό Ισραήλ, στην Ρωμιοσύνη, οι εξεβραϊσμένοι έλληνες, οι ρωμιοί, εορτάζουν με φανατισμό τους Προπάτορές τους. ΟΧΙ ΤΟΝ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΡΑ, ΟΧΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΣΗΙΔΑ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ, ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΩΤ (που γκάστρωσε τις δύο κόρες του), ΤΗΝ ΕΣΘΗΡ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΛΩΝ, ΤΟΝ ΑΥΝΑΝ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΦΡΟΫΝΤ ΟΤΙ: «Με το να ασπαστεί τον εβραϊκό μονοθεϊσμό, αυτός ο υπέρτατα προικισμένος Ελληνικός λαός, διέλυσε τον πολιτισμό του και την αρχή της φιλοσοφικής του σκέψης».


 ΕΣΤΙΑ:  Πώς κατάντησε έτσι η «ελληνική δικαιοσύνη» της Κλάπας και της Αδειλίνης; Ἀθῶοι αὐτοί πού παραβιάζουν τά σύνορα. Ἔνοχοι αὐτοί πού τά φυλάσσουν.

 

Ἀπαλλακτική πρότασις γιά τούς 13 μετανάστες στόν Ἕβρο – Ὁ αὐτοσχέδιος ἐμπρηστικός μηχανισμός καί τό μαχαίρι δέν ἐθεωρήθησαν ἐπαρκῆ στοιχεῖα – Προφυλακισμένοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες πού τούς παρέδωσαν στήν Ἀστυνομία

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ἐρωτήματα δημιουργεῖ ἡ πρότασις τῆς εἰσαγγελέως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἡ ὁποία ζητεῖ τήν ἀπαλλαγή τῶν 13 παρανόμως εἰσελθόντων στήν χώρα μεταναστῶν, τούς ὁποίους συνέλαβαν καί ἐκράτησαν γιά νά τούς παραδώσουν στήν Ἀστυνομία τρεῖς Ἕλληνες πολῖτες. Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ τρεῖς αὐτοί πολῖτες, τούς ὁποίους γιά ἀκατονοήτους λόγους ἡ εἰσαγγελεύς ὀνομάζει «κυνηγούς κεφαλῶν», παραμένουν προφυλακισμένοι ἐν ἀναμονῇ ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Ἀλεξανδρουπόλεως. Εἶχε κριθεῖ ὅτι «εἶναι ἐπικίνδυνοι νά ἐπαναλάβουν τά ἴδια ἀδικήματα»! Ὅπου τά ἀδικήματά τους εἶναι ὅτι ἐκράτησαν παρανόμως τούς 13 παρανόμως εἰσελθόντες στήν χώρα.

Εὐλόγως διερωτᾶται κανείς σέ τί ἐποχές ζοῦμε. Καί τί εἴδους δικαιοσύνη εἶναι αὐτή πού ἀπαλλάσσει παρανόμους μετανάστες ἐνῷ ἐνοχοποιεῖ τούς πολῖτες πού αὐτοβούλως ἐκινητοποιήθησαν γιά τήν προστασία τῶν συνόρων καί ἐνδεχομένως ἐπρόλαβαν περαιτέρω παρανομίες τῶν ὀκτώ Σύρων καί τῶν πέντε Πακιστανῶν τούς ὁποίους εἶχαν συλλάβει.

Ἀθῶοι λοιπόν αὐτοί πού παρεβίασαν τά σύνορα, προφυλακισμένοι αὐτοί πού τά ἐφύλαξαν!

Τό σκεπτικό τῆς εἰσαγγελέως εἶναι ὅτι: «Εἶναι σαφές ὅτι γιά τήν ὕπαρξη σοβαρῶν ἐνδείξεων σέ βάρος τῶν κατηγορουμένων δέν ἀρκεῖ ἡ ἀνεύρεση ἀπό τούς ἀστυνομικούς τοῦ αὐτοσχέδιου μηχανισμοῦ στό σημεῖο, καθώς τόν μηχανισμό ὑπέδειξαν στούς ἀστυνομικούς οἱ μάρτυρες». Καί ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι: «Δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἐνδείξεις ἐνοχῆς γιά τήν παραπομπή τῶν κατηγορουμένων στό ἀκροατήριο».

Δηλαδή ἀμφισβητοῦνται τά στοιχεῖα τά ὁποῖα ὑπέδειξαν τρεῖς Ἕλληνες πολῖτες καί γίνεται δεκτός ὁ λόγος τῶν 13 μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἤδη ἔχουν παρανομήσει εἰσερχόμενοι λαθραίως στήν χώρα.

 

Ἡ εἰσαγγελεύς ἀναφέρει ἐπίσης: «Ἡ ἐπιλογή μεθόδου πρόκλησης πυρκαγιᾶς προφανῶς εἶναι ἀντίθετη στά διδάγματα τῆς κοινῆς πείρας καί τῆς λογικῆς. Εἶναι ἀδιανόητο νά ἔχουν ἐπιλέξει οἱ κατηγορούμενοι νά ἀνάψουν φωτιά μέ μαχαίρι καί ὄχι μέ κάποιο μέσο παραγωγῆς φλόγας ὅπως ἀναπτῆρα ἤ σπίρτα, ὅταν μάλιστα μαζί τους εἶχαν κινητά τηλέφωνα καί φορτιστές». Καί μέ αὐτό τό σκεπτικό ζητεῖ τήν ἀπαλλαγή των γιά τά ἀδικήματα τῆς ἀπόπειρας ἐμπρησμοῦ μέ κίνδυνο ἀνθρώπου καί τῆς κατασκευῆς καί κατοχῆς ἐμπρηστικοῦ μηχανισμοῦ.

Φυσικά καί δέν ἐνδείκνυται τό μαχαίρι γιά τό ἄναμμα πυρκαϊᾶς, ἀλλά ὑπῆρχε καί αὐτοσχέδιος ἐμπρηστικός μηχανισμός γιά τόν ὁποῖο ἡ εἰσαγγελεύς θεωρεῖ ὅτι «δέν ἀρκεῖ» γιά νά προχωρήσει στήν δίωξη τῶν μεταναστῶν. Ἀπ’ ἐναντίας στρέφεται κατά τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν γιά τούς ὁποίους ἀναφέρει: «Ἦταν μία ἔμπνευση δική τους καθώς θεωρήθηκε πρόσφορος τρόπος γιά νά “δικαιολογηθεῖ” (ἀνεπιτυχῶς) ἡ βαθιά ἀντικοινωνική καί ἐξευτελιστική συμπεριφορά ἀπέναντι στούς κατηγορούμενους (μετανάστες), στούς ὁποίους δέν ἀπέδιδαν ἀξία ἀνθρώπου καί γιά νά ὑπάρξει ἀποτελεσματικός “ἀντιπερισπασμός” ἀπέναντι στήν ποινική δίωξη γιά βαριές ἀξιόποινες πράξεις».

Ἡ ἐρώτησις εἶναι πῶς περιμένουμε νά ἔχουν ὑψηλό ἠθικό οἱ κάτοικοι τοῦ Ἕβρου, πλεῖστοι τῶν ὁποίων ὑπηρετοῦν καί ὡς Ἐθνοφύλακες, ὅταν ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη δέν ἐπιβραβεύει τίς πρωτοβουλίες φυλάξεως τῶν συνόρων. Ὑπάρχουν κάποιοι πού προτιμοῦν νά διαχέονται ἀσύδοτοι οἱ παράνομοι μετανάστες στήν χώρα; Ἀκόμη καί ἄν δέν ἐνέχονται εὐθέως σέ κάποιον ἐμπρησμό οἱ 13, θά προτιμούσαμε νά διαφύγουν μέσα στήν χώρα καί νά προστεθοῦν στόν ἰσλαμικό πληθυσμό πού βαρύνει τήν κοινωνία; Καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ πέντε ἐξ αὐτῶν εἶναι Πακιστανοί. Εἶναι τό Πακιστάν ἀνασφαλής χώρα, ὥστε νά μποροῦν νά θεωρηθοῦν πρόσφυγες; Γιατί δέν ἀπηλάθησαν ἀμέσως;

 

 

 
Ποῦ ἐφθάσαμε! Νά ζητοῦν προστασία ἀπό τό ἔγκλημα οἱ Ἀστυνομικοί

Χιλιάδες ἄνδρες διεδήλωσαν πρό τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου στήν Κατεχάκη – Διεμαρτυρήθησαν γιά τά ἀνεπαρκῆ μέτρα – Συγκέντρωσις καί στήν Θεσσαλονίκη

ΑΥΤΟ δέν ἔχει ξαναγίνει! Ἀποτελεῖ ἔσχατο σημεῖο καταπτώσεως. Σήψεως κοινωνικῆς. Διαδηλώνουν οἱ ἀστυνομικοί ζητοῦντες προστασία ἀπό τό ἔγκλημα. Ἀπό τό ἔγκλημα τό ὁποῖο εἶναι ταγμένοι νά ἀντιμετωπίζουν, ἀλλά πού ἡ Πολιτεία τούς ἀφαιρεῖ τά μέσα νά τό πολεμήσουν. Γιά αὐτό καί χθές 3.000 ἀστυνομικοί ἐβάδισαν ἐν πορείᾳ ἀπό τοῦ Γουδῆ πρός τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως, διαμαρτυρόμενοι γιά τήν κατάσταση στήν ὁποία τούς ἔχει περιαγάγει ἡ κρατική ἀδιαφορία. Ἡ ἀδιαφορία πού ἔχει ἀφήσει τήν ὀπαδική βία νά ἐξελίσσεται. Ἡ ἀδιαφορία, πού ἔχει ἀφήσει τήν ἐγκληματικότητα νά γιγαντώνεται. Ἡ ἀδιαφορία, πού ἔχει ἀφήσει τόν κάθε ἀστυνομικό ἀνήμπορο νά ἀντιμετωπίσει συκοφαντίες καί κατηγορίες γιά δῆθεν βία πού ἔχει ἀσκήσει. Γιά ὑποτιθέμενες παραβάσεις. Ἡ ἀδιαφορία, πού τοῦ «δένει τά χέρια» ἐνῷ τό ἔγκλημα «ἁλωνίζει» ἀσύδοτο. Θά τό ξαναποῦμε. Δέν εἶναι μόνον ἡ ὀπαδική βία. Αὐτή μπορεῖ νά εἶναι ἡ θρυαλλίς. Τό ζήτημα τῶν ἡμερῶν. Δέν εἶναι ὅμως τό μοναδικό.

Ὅ,τι καί νά γίνει, οἱ ἀστυνομικοί θά εὑρεθοῦν νά κατηγοροῦνται. Συλλαμβάνουν κακοποιούς, τούς ὁποίους οἱ δικαστές ἀφήνουν ἐλευθέρους καί στήν ἀστυνομία στρέφονται τά βέλη ὅταν αὐτοί ὑποτροπιάζουν καί ἐγκληματοῦν πάλι. Κατά εἰρωνική συγκυρία, τίς ἡμέρες αὐτές ἀφήνονται ἐλεύθεροι κατά δεκάδες οἱ Κροᾶτες «χούλιγκανς» πού εἶχαν συλληφθεῖ ὡς ὑπαίτιοι γιά τά ἐπεισόδια στήν Νέα Φιλαδέλφεια ὅπου ἔπεσε νεκρός ἕνας Ἕλλην φίλαθλος.

Καί πάλι οἱ ἀστυνομικοί εὑρίσκονται κατηγορούμενοι ὅταν κάποιος κακοποιός διαμαρτυρηθεῖ γιά «συνθῆκες κρατήσεως». Χωρίς καλά-καλά νά ἐρευνηθεῖ ἡ ὀρθότης τῆς καταγγελίας, ἀστυνομικοί μπορεῖ νά εὑρεθοῦν σέ διαθεσιμότητα. Δέν τούς προστατεύει κανείς! Χθές οἱ ἀστυνομικοί διεμαρτύροντο γιά τήν ἀνεπάρκεια τῶν μέτρων κατά τῆς ὀπαδικῆς βίας πού ἀνεκοίνωσε ἡ Κυβέρνησις καί ζήτησαν νά ἀπεμπλακοῦν ἀπό τήν φύλαξη τῶν γηπέδων. Ἔχει λογική τό αἴτημά τους αὐτό, ὅμως δέν τολμοῦμε νά διανοηθοῦμε πόσο χειρότερα μπορεῖ νά ἐξελιχθοῦν τά πράγματα ἄν ἀφεθοῦν οἱ ἀθλητικοί χῶροι, χωρίς ἀστυνομική ἐπιτήρηση. Θά γίνουν πραγματικές γιάφκες, ὅπου οἱ ὀργανωμένοι ὀπαδοί θά συγκροτοῦν ὁμάδες κρούσεως γιά νά ἐπιτεθοῦν ὄχι μόνον σέ ἀστυνομικούς πού θά εἶναι στόν πέριξ χῶρο, ἀλλά καί σέ ἀνυποψιάστους διερχομένους πολῖτες.

Μπορεῖ ἡ ἀπεμπλοκή τῆς ἀστυνομίας νά μήν εἶναι ἐφικτή. Εἶναι ὅμως ἐφικτό νά τῆς λύσει τά χέρια ἡ Κυβέρνησις ὥστε νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἀποστολῆς της. Νά μήν φοβᾶται ὁ κάθε ἀστυνομικός ὅτι θά εὑρεθεῖ κατηγορούμενος, ἐπειδή κάνει τήν δουλειά του εὐσυνειδήτως. Νά μήν καλεῖται σέ ἀπολογία ἀπέναντι στόν πρῶτο τυχόντα «παράγοντα», ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ἐλευθερία νά συκοφαντεῖ χωρίς κίνδυνο συνεπειῶν.

Σημειώνεται ὅτι καί στήν Θεσσαλονίκη οἱ ἀστυνομικοί διεμαρτυρήθησαν. Ἐκεῖ μάλιστα ἐψάλη παράκλησις γιά τόν τραυματία ἀστυνομικό, στό ἐκκλησάκι πού εὑρίσκεται στήν εἴσοδο τοῦ Ἀστυνομικοῦ Μεγάρου.

 

ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

 


10 σχόλια:

 1. Ιαπωνία 14/12/2023: Εισαγγελείς διέταξαν ποινική έρευνα για οικονομικό σκάνδαλο στο κυβερνών κόμμα.
  Εδώ έχουμε τις διορισμένες Κλάπα και Αδειλίνη που λύσσαξαν εναντίον του Κασιδιάρη. Τα διεφθαρμένα κόμματα χρωστούν εκατοντάδες εκατομμύρια στους τοκογλύφους.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε έρευνα για διαφθορά σε βάρος του Αμερικανού προέδρου Τ.Μπάιντεν.
  Στην Ελλάδα πότε θα γίνει από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη έρευνα για τις μαφιόζικες οικογένειες που μας κυβερνούν; Οι διορισμένες Κλάπα και Αδειλίνη λύσσαξαν εναντίον του Κασιδιάρη.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΛΕΜΟΥ, Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ. Ο ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΔΕΧΘΕΙ ΤΟ 2007 «ΔΩΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΗΜΕΝΣ». Ούτε πήγε το χρέος της χώρας του στο 200%, ούτε το κόμμα του χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζίτες, ούτε παρακολουθούσε όλο τον κόσμο, τους υπουργούς του, τους στρατηγούς του και τους δικαστές του, ούτε και εξαγόρασε όλα τα ΜΜΕ με πέτσινα χρήματα. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΚΛΑΠΑ ΚΑΙ Η ΑΔΕΙΛΙΝΗ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΜΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΤΟΝ…ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ.
  https://zenonpapazaxos.blogspot.com/2023/12/2008-200-500.html
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η ΕΥΠ του Μητσοτάκη, που παρακολουθούσε τους υπουργούς του Μητσοτάκη, τους συνιστά τώρα να προσέχουν τις επικοινωνίες τους, για να μην τους… παρακολουθούν.

  Ενημερωτικό έγγραφο της ΕΥΠ για την ασφάλεια των επικοινωνιών απεστάλη σε κυβερνητικά στελέχη, όπου τους επισημαίνεται ότι οι επικοινωνίες τους μέσω των γνωστών εφαρμογών επικοινωνίας δεν πρέπει να θεωρούνται ασφαλείς!
  Δηλαδή η ΕΥΠ, που παρακολουθούσε υπουργούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και γενικότερα οποιονδήποτε διαθέτει τηλέφωνο, τους προειδοποιεί να προσέχουν για να μην παρακολουθούνται!
  Η ΕΥΠ τους προτρέπει, δε, για κυβερνητικά ζητήματα και ειδικά για ευαίσθητα ζητήματα, να μην προτιμούν την επικοινωνία μέσω των εφαρμογών αυτών.
  Κυβερνητικά στελέχη επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του εγγράφου, λέγοντας ότι είναι στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων που παρέχονται από την ΕΥΠ για την ασφάλεια των επικοινωνιών, λέγοντας ότι οι οδηγίες δίνονται στο πνεύμα της γενικότερης επαγρύπνισης για τις ασφαλείς επικοινωνίες.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΗΠΑ: 73χρονος διπλωμάτης κατηγορείται ότι ήταν πράκτορας της Κούβας για πάνω από 40 χρόνια.
  Ο Βίκτωρ Μανουέλ Ρότσα συνελήφθη την Παρασκευή, έπειτα από μακροχρόνια έρευνα.
  ΕΥΤΥΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
  Όλοι οι έλληνες πολιτικοί είναι γνωστοί πράκτορες των ΗΠΑ,
  Ορισμένοι είναι διπλοί και τριπλοί πράκτορες.
  Αν κανένας βρεθεί να μην πρακτορεύει ξένα συμφέροντα, η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη τον εξαφανίζει στις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Δομοκού κι έτσι γλυτώνουμε απ’ αυτόν.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Euobserver: Ο Κ.Μητσοτάκης ανάμεσα στους ηγέτες της ΕΕ που επιτρέπουν την νόμιμη παρακολούθηση δημοσιογράφων.
  Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΛΑΠΑ – ΑΔΕΙΛΙΝΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ.
  https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/euobserver-o-k-mitsotakis-anamesa-stous-igetes-tis-ee-pou-epitrepoun-tin-nomimi-parakolouthisi-dimosiografon/?fbclid=IwAR29hXUKoHOSTK3wdayHYOYhfm3fLeAHxIen7Fqs3RzJxbLqYI-MbTEt7yA
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Οργανισμός Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς κατά της κυβέρνησης για «χτυπήματα» κατά αντιπολιτευόμενων μέσων.
  Οι καταγγελίες του εκδότη και δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη, για το υπόγειο σχέδιο εξόντωσης ΜΜΕ, που δεν είναι αρεστά στην κυβέρνηση.
  https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/o-organismos-anaforas-organomenou-egklimatos-kai-diafthoras-kata-tis-kyvernisis-gia-xtypimata-kata-antipoliteyomenon-meson/?fbclid=IwAR0ejd4Ponmt6Bzt8kCHoK1U5ME-PkPfdueU3Ypj4L0Sj3f_iBMsxrRzXRk
  Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΛΑΠΑ – ΑΔΕΙΛΙΝΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε 23 άτομα για την μη υλοποίηση της σύμβασης 717 που προκάλεσε το έγκλημα των Τεμπών!
  https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/i-eyropaiki-eisaggelia-askise-poiniki-dioksi-se-23-atoma-gia-tin-mi-ylopoiisi-tis-symvasis-717-pou-prokalese-to-egklima-ton-tempon/?fbclid=IwAR1ouaNZiQn4DJXxgZ26CX99EqW-Y5sn4gktfZhhNaM27n-JMms_LWZb55M
  Η ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΛΑΠΑ – ΑΔΕΙΛΙΝΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Έγκλημα στα Τέμπη: Με μεγάλες καθυστερήσεις προχωράει η ανάκριση – Αναμένονται σημαντικά έγγραφα.
  Δεν υπάρχουν ακόμα απαντήσεις ούτε για τις δεύτερες χημικές αναλ https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/egklima-sta-tempi-me-megales-kathysteriseis-proxoraei-i-anakrisi-anamenontai-simantika-eggrafa/?fbclid=IwAR0Vxl_4lQk7ZJfW1jE9Zs9BQLdmlhjoZC0e7rjcWI57Bsei2l_-tHkY7XQύσεις του εδάφους.

  Η ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΛΑΠΑ – ΑΔΕΙΛΙΝΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ.
  Η ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΗ.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ Ο ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΑΡΚΟΖΙ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΜΑΦΙΟΖΙΚΗΣ ΜΠΑΝΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΑΚΗΔΩΝ, ΤΩΝ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΔΩΝ, ΤΩΝ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΔΩΝ, ΠΟΥ ΧΤΥΠΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΕΙ, ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΤΡΥΠΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ.

  https://zenonpapazaxos.blogspot.com/2021/03/blog-post.html

  Η ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΛΑΠΑ – ΑΔΕΙΛΙΝΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ.
  Η ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΗ.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...