ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

24 Οκτωβρίου 2022

ΙΣΡΑΗΛ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΑΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. O N.Δένδιας ανακάλυψε πρόβλημα «εθνικών μειονοτήτων« στα νησιά.

  

Κοζάνη: Δεκάδες πιστοί προσκυνούν την παντόφλα του Αγίου Σπυρίδωνα. Το πρωί της Κυριακής (23/10) πραγματοποιήθηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία προς τιμή της παντόφλας. Δένδιας: "Να βάλουμε πλάτη στην Άγκυρα για την ΕΕ, ακόμη και τεχνική βοήθεια. Όμως δεν θα γίνουμε υποτελείς".

 

 

Να τα πεις αυτά Δένδια στο Ισραήλ, (μερικοί λένε στην πραγματική σου πατρίδα). Ναι, να τα πεις στο Ισραήλ, να αρχίσει γενοκτονία των εβραίων,  να σκοτώνει σιγά σιγά τους εβραίους, να τους αντικαταστήσει με λαθρομετανάστες και οι εβραίοι πολιτικοί να λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει ούτε το χρώμα ούτε η προέλευση των νέων "εβραίων".

 

Ισραήλ-Ουκρανία μας γυρίζουν την πλάτη για χάρη της Τουρκίας!

Δένδιας: Νά βάλουμε πλάτη στήν Ἄγκυρα γιά τήν ΕΕ, ἀκόμη καί τεχνική βοήθεια – Ὅμως, δέν θά γίνουμε ὑποτελεῖς

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οἱ διεθνεῖς σχέσεις πεδίον ἀσκήσεως ἠθικῆς ἤ ἀρετῆς. Εἶναι ἀρένα κυνικῶν ἀντιπαραθέσεων, ὅπου οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται μέ ἀποκλειστικά κριτήρια τήν ἰσχύ καί τήν ἐξυπηρέτηση συμφερόντων. Δέν πρόκειται λοιπόν νά ἐξετάσουμε τήν ἐπιδεινούμενη κατάσταση στίς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Οὐκρανία καί τό Ἰσραήλ, ὑπό τό πρῖσμα τοῦ τί «θά ἔπρεπε» αὐτές οἱ δύο χῶρες νά πράττουν ἀπέναντί μας, ἀλλά θά θέσουμε τά πράγματα ἐπί πραγματικῆς βάσεως. Πολύ ἁπλά, ἡ πολιτική μας ἔχει ἀποτύχει νά πείσει τίς δύο αὐτές χῶρες γιά τά ὀφέλη πού ἔχει ἡ συνεργασία τους μαζί μας. Ἔτσι, τόσο ἡ Οὐκρανία ὅσο καί τό Ἰσραήλ εἴτε δέν ἔχουν κρίνει ἱκανοποιητική τήν συνεργασία πού ἔχουν μέ τήν Ἑλλάδα, εἴτε ἡ Ἀθήνα δέν ἔχει ἐπιδείξει τήν πυγμή πού ἀπαιτεῖται, ὥστε νά ἀντιληφθοῦν τό Κίεβο καί τό Τέλ Ἀβίβ πώς ἡ στροφή τους πρός τήν Ἄγκυρα θά σημάνει ἀπώλεια πλεονεκτημάτων πού τούς δίδει ἡ συνεργασία τους μέ τήν χώρα μας. Τό πλέον βασικό ὅμως εἶναι ὅτι ἡ φοβική στάσις τῆς Ἑλλάδος κάνει τήν Τουρκία νά φαίνεται ὅτι εἶναι ὁ ἰσχυρός. Καί ὡς ἐκ τούτου προσελκύει τίς χῶρες νά συνασπισθοῦν μέ αὐτήν καί ὄχι μέ τήν αἰωνίως κλαυθμιρίζουσα Ἑλλάδα.

Μέ τήν Οὐκρανία, τά πράγματα εἶναι ἐξόφθαλμα. Οἱ ἐπανειλημμένες ἐπισκέψεις τοῦ Νίκου Δένδια στό Κίεβο καί στίς ζῶνες ἐπιχειρήσεων ἀπέφεραν μία φιλική δήλωση τοῦ Ντμίτρο Κουλέμπα καί μίαν ὑπόμνηση τοῦ συνθήματος «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος» τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Πέραν αὐτοῦ, ἐνῶ ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν παραλλήλιζε τήν Ρωσσία μέ τήν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν, ὁ Οὐκρανός ὁμόλογός του ἔπλεκε τό ἐγκώμιο τῆς πολιτικῆς τῆς Ἀγκύρας: «Δέν πιστεύουμε ὅτι ἡ Τουρκία υἱοθετεῖ οὐδέτερη στάση, ἀλλά μᾶλλον ὑποστηρίζει τήν Οὐκρανία» εἶπε ὁ Ντμίτρο Κουλέμπα στήν κοινή συνέντευξη πού ἔδωσε μέ τόν Νῖκο Δένδια καί, συνέχισε: «Αὐτό μπορεῖ νά τό διαπιστώσει κανείς στά ἀποτελέσματα τῶν ψηφοφοριῶν στά Ἡνωμένα Ἔθνη σχετικά μέ τήν Οὐκρανία. Ἡ Τουρκία ὑποστηρίζει τίς οὐκρανικές θέσεις. Ἐμεῖς ἀντιμετωπίζουμε τήν τουρκική ἐξωτερική πολιτική μέ κατανόηση. Συνεργάζονται μέ τήν Οὐκρανία σέ τομεῖς πού εἶναι σημαντικοί γιά ἐμᾶς, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή, ἔχουν οἰκονομικές συναλλαγές μέ τήν Ρωσσία. Ἡ Τουρκία μᾶς ὑποστηρίζει σέ ζητήματα ζωτικῆς σημασίας. Σέ ζητήματα ζωῆς ἤ θανάτου»…

Καί ἐνῶ αὐτά ἐλέγοντο, ὁ Βολόντυμυρ Ζελένσκυ συνομιλοῦσε στό τηλέφωνο μέ τόν Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἐτόνιζε ὅτι πρέπει νά κρατηθεῖ ζωντανή ἡ προοπτική μιᾶς διπλωματικῆς λύσεως καί ἔσπευδε νά διαβεβαιώσει ὅτι ἡ Ἄγκυρα εἶναι ἕτοιμη νά πράξει ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο προκειμένου νά τελειώσει ὁ πόλεμος μέ διαπραγματεύσεις.

Ὁ Ἐρντογάν βεβαίως μπορεῖ νά τά λέγει αὐτά, διότι διατηρεῖ ἀνοικτούς διαύλους πρός ὅλες τίς πλευρές. Κάτι πού δέν κάνει ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία ἔχει ἐγκλωβισθεῖ σέ μονοδιάστατη πολιτική. Ὁ Ἐρντογάν ἐπίσης στηρίζει (ἔναντι ἁδροῦ οἰκονομικοῦ ἀνταλλάγματος) τήν Οὐκρανία μέ τουρκικῆς κατασκευῆς πολεμικό ὑλικό. Κάτι πού δέν μπορεῖ νά κάνει ἡ Ἑλλάς, ἡ ὁποία ἔχει ἀπαξιώσει τήν ἀμυντική βιομηχανία της καί ἔχει καταστρέψει τίς παραγωγικές δυνατότητές της. Πράγματι πάντως ἡ Τουρκία δέν εἶναι «οὐδέτερη» χώρα (χαρακτηρισμό πού ἀπέρριψε ὁ Κουλέμπα), εἶναι «ἐπιτηδείως οὐδέτερη» χώρα. Ὅπως ἦταν πάντα, βγαίνοντας, ἐν τέλει, κερδισμένη.

Ὅσο γιά τό Ἰσραήλ, πρίν ἀπό ἕνα μῆνα, ὁ Πρωθυπουργός Γιαΐρ Λαπίντ συνηντήθη μέ τόν Ἐρντογάν στό περιθώριο τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΟΗΕ. Ἦταν ἡ πρώτη συνάντησις μετά 14 χρόνια. Ὁμίλησαν γιά ἀποκατάσταση σχέσεων. Ἡ κίνησις αὐτή μπορεῖ νά μήν σήμανε ἀνατροπή τῶν συνεργασιῶν Ἑλλάδος – Ἰσραήλ, ἀλλά ἦταν ἕνα βῆμα πού ἔμελλε νά ἔχει συνέχεια. Τήν προσεχῆ Τετάρτη ὁ Ἰσραηλινός ὑπουργός Ἀμύνης Μπέννυ Γκάντζ πρόκειται νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἄγκυρα καί νά ἔχει συνομιλίες μέ τόν ὁμόλογό του Χουλουσί Ἀκάρ. Ὁ Μπέννυ Γκάντζ ἐπρόκειτο νά ἔλθει στήν Ἑλλάδα χθές καί νά μεταβεῖ μαζί μέ τόν ὁμόλογό του Νῖκο Παναγιωτόπουλο στήν Καλαμάτα, ὅπου ἰσραηλινή ἑταιρεία ἔχει ἀναλάβει τήν ὀργάνωση κέντρου ἀεροπορικῆς ἐκπαιδεύσεως (λές καί ἡ Ἑλληνική Πολεμική Ἀεροπορία δέν μποροῦσε νά τό κάνει!) Προτίμησε νά στείλει ἀντ’ αὐτοῦ τόν Διευθυντή Διεθνοῦς Ἀμυντικῆς Συνεργασίας (SIBAT) τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης τοῦ Ἰσραήλ, Γιαΐρ Κουλάς. Ὁ ἴδιος φαίνεται νά ἔχει προετοιμάσει τήν συνάντηση μέ τόν Ἀκάρ. Τό γεγονός ὅτι ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης συνομίλησε τηλεφωνικῶς μέ τόν Λαπίντ δέν ἀλλάζει τήν κατάσταση. Ἄν μάλιστα ἡ συνομιλία ἔγινε μέ πρωτοβουλία τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, δέν θά λέγαμε ὅτι ἦταν ἐνέργεια ἰδιαίτερα τιμητική γιά τήν χώρα μας.

Ὅσο γιά τήν «ἰδιαίτερη στρατηγική σχέση» μεταξύ τῶν δύο κρατῶν, τό Ἰσραήλ ἔχει κερδίσει πολύ περισσότερα ἀπό ὅ,τι ἐμεῖς. Καί θά μιλήσουμε μόνον γιά τήν Καλαμάτα πού πληρώθηκε ἀπό τήν χώρα μας σέ τιμές κατά ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρώ ἀκριβώτερα ἀπό τί θά ἐκόστιζε ἄν ἐτίθετο σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἑταιρεία (καί μέ τά ἴδια ἀκριβῶς ἐκπαιδευτικά ἀεροπλάνα.) Πολιτικῶς καί διπλωματικῶς τά κέρδη τοῦ Ἰσραήλ ἦσαν κολοσσιαῖα.

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας πάντως «βλέπει» μόνον τήν «διαδικασία συνεχῶν ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων» στό Ἰσραήλ ὡς αἰτία τοῦ κακοῦ. «Δέν θά διάβαζα κάτι ἄλλο πίσω ἀπό αὐτό» συμπληρώνει.

Ἔτσι τοποθετεῖ τήν ἐπανέναρξη συζητήσεως γιά τό Ἰσραήλ μετά τίς ἐκλογές τῆς 1ης Νοεμβρίου. Ὑπάρχει βεβαίως ἡ προϋπόθεσις νά ὑπάρξει βιώσιμη κυβέρνησις μετά τίς ἐκλογές αὐτές, ἐνῶ –θά πρέπει νά σημειώσουμε– σέ ἀντίθεση μέ ὅ,τι συμβαίνει στόν ὑπόλοιπο κόσμο, στήν Ἱερουσαλήμ, οἱ ὑπηρεσιακές κυβερνήσεις ἀσκοῦν ἐξουσία ὅπως ἀκριβῶς καί οἱ ἐκλεγμένες. Εἶναι ἀκατανόητο ἄν θά πρέπει νά περιμένουμε μέχρι τόν Νοέμβριο. Πάντως ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σημείωσε: «Ἀλλά ἄν μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀπό τή δική μου προσωπική ἐμπειρία, οἱ σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μέ τό Ἰσραήλ εἶναι σχέσεις πού ἔχουν πιά ἕνα στρατηγικό βάθος. Τό Ἰσραήλ δέν θά “παίξει”, τοὐλάχιστον στήν παροῦσα γενιά πολιτικῶν, μέ ἄλλο τρόπο. Ἔχει μιά ἐμπειρία ἀπό τήν προηγούμενη ἐπιλογή του, θυμίζω ὅτι οἱ σχέσεις τοῦ Ἰσραήλ μέ τήν Τουρκία πρίν ἀπό τά γνωστά ἐπεισόδια μέ τό πλοῖο κ.λπ. ἦταν ἐξαιρετικά στενές, ἦταν πιό στενές ἀπό τίς σχέσεις μέ τήν Ἑλλάδα».

Ὡς πρός τήν Τουρκία ὅμως, ὁ κ. Δένδιας ἐπανέλαβε τήν ἀκατανόητη θέση, ὅτι ἡ Ἑλλάς «θά συνεχίσει νά βάζει πλάτη» γιά τήν εὐρωπαϊκή προοπτική τῆς Τουρκίας: «Καί θά συνεχίσει νά βάζει, ἄν ἡ Τουρκία τό ἐπιθυμεῖ, ἀλλά ὅταν λέμε “ἄν ἡ Τουρκία τό ἐπιθυμεῖ”, δέν ἐννοοῦμε νά τό ἐπιθυμεῖ διά λόγου. Ὅταν παραδείγματος χάρη ἡ Τουρκία ἀκολουθεῖ τήν πολιτική –ἀφῆστε τά ἑλληνοτουρκικά– στά θέματα τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν, πῶς νά βοηθήσει ἡ Ἑλλάδα, μέ ποιό τρόπο; Ὅταν ἡ ἀντίληψη περί κράτους δικαίου ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Αἰγαίου εἶναι τελείως διαφορετική ἀπό τήν εὐρωπαϊκή, πῶς νά βοηθήσει ἡ Ἑλλάδα; Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώρα, ἡ ὁποία ἀνοιχτά στηρίζει ἕνα εὐρωπαϊκό μέλλον γιά τήν Τουρκία, βεβαίως ὑπό τίς αἱρέσεις πού ἰσχύουν γιά ὅλους καί ἐφ’ ὅσον ἡ ἴδια ἡ Τουρκία τό ἐπιθυμεῖ».

Εὐτυχῶς πάντως ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἐτόνισε ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν πρόκειται ποτέ νά γίνει ὑποτελής. Εἶπε συγκεκριμένα: «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει προσπαθήσει μέ κάθε τρόπο νά τείνει χεῖρα συνεργασίας πρός τήν Τουρκία. Καί ἄν ἡ Τουρκία χρειαστεῖ τεχνική βοήθεια γιά μία εὐρωπαϊκή πορεία, ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἡ Ἑλλάδα ὅπως ἔχει χορηγήσει τέτοια βοήθεια στά Δυτικά Βαλκάνια, εἶναι ἀπολύτως ἕτοιμη νά τή χορηγήσει καί στήν Τουρκία. Ἡ Ἑλλάδα ἔχει κάνει ὅ,τι μπορεῖ πραγματικά, καί ἄν μοῦ ἐπιτρέπετε νά πῶ καί ἀνεξαρτήτως κυβερνήσεων σέ αὐτόν τόν τομέα. Τί ὅμως δέν θά κάνει ὁποιαδήποτε ἑλληνική κυβέρνηση, ὄχι μόνο ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη: δέν πρόκειται νά μετατρέψει τήν Ἑλλάδα σέ ὑποτελῆ. Αὐτό δέν πρόκειται νά γίνει ποτέ. Ἐάν ἡ Τουρκία ὀνειρεύεται μιά τέτοια σχέση, τότε κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Νά εἴμαστε καθαροί καί ἐξηγημένοι».

Καλόν εἶναι νά λέγεται αὐτό, ἀλλά ἀκόμη καλύτερο νά ὑποστηρίζεται ἐμπράκτως. Μέ ἐνέργειες πού ἰσχυροποιοῦν τήν χώρα καί ἀναδεικνύουν ἀέρα ὑπεροχῆς στίς διεθνεῖς σχέσεις μας. Μόνον τότε χῶρες ὅπως τό Ἰσραήλ καί ἡ Οὐκρανία θά γνωρίζουν ὅτι δέν ἔχουν περιθώριο νά «μᾶς γυρίζουν τήν πλάτη.»

 

 

O N.Δένδιας ανακάλυψε πρόβλημα «εθνικών μειονοτήτων« στα νησιά!

Επικίνδυνοι παραλληλισμοί με Ουκρανία και Τουρκία.

Πως «εντόπισε» «κοινά» σημεία στην σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας με τα ελληνοτουρκικά.

Σε μία πρωτοφανή δήλωση προχώρησε ο Έλληνας ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας σε άρθρο του σε κυριακάτικη εφημερίδα όπου επί της ουσίας εφηύρε «τουρκικές μειονότητες» στα ελληνικά νησιά.

Με έναν παντελώς άσχετο παραλληλισμό επιχείρησε να παρουσιάσει το ελληνικό πρόβλημα με την Τουρκία ως «παρόμοιο» με το ουκρανικό ζήτημα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Είπε μάλιστα αναφερόμενος στην «αποστρατιωτικοποίηση των νησιών» που ζητούν οι Τούρκοι, ότι «Οι χώρες μας, σύμφωνα με το αναθεωρητικό αφήγημα, καταπατούν τα δικαιώματα των «εθνικών» μειονοτήτων».

Ούτε οι Τούρκοι δεν «ανακάλυψαν» «εθνικές μειονότητες» στα νησιά.

Μάλλον, εκ παραδρομής προέκυψε αυτό, αλλά κάποιος όταν γράφει κάτι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί τα γραπτά μένουν.

Το πρόβλημα είναι ότι στην Ουκρανία υπάρχουν όντως ρωσόφωνοι ή αλλιώς ρωσικής εθνικής συνείδησης κάτοικοι.

Στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχει «τουρκική» μειονότητα.

«In Ukraine, the free development, use and protection of Russian, and other
languages of national minorities of Ukraine, is guaranteed
» αναφέρει το ουκρανικό Σύνταγμα της 28ης Ιουνίου του 1996.

«Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ουκρανία δήθεν κατέχουμε «ξένα εδάφη». Την Κριμαία, το Ντονμπάς, τα νησιά του Αιγαίου. Στην καλύτερη περίπτωση, οι χώρες μας πρέπει να ασκούν μειωμένη κυριαρχία στα εδάφη, μέσω της αποστρατιωτικοποίησής τους. Οι χώρες μας, σύμφωνα με το αναθεωρητικό αφήγημα, καταπατούν τα δικαιώματα των «εθνικών» μειονοτήτων».

 

ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

9 σχόλια:

 1. Συμμορίες αλλοδαπών διαθέτουν οπλισμό και κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται.
  Πακιστανός «τραβάει» πιστόλι και πυροβολεί μέσα σε σπίτι στην Ελλάδα.
  https://twitter.com/i/status/1584599132052000769
  Παρέα Πακιστανών που διαμένουν ομαδικά σε σπίτι στην Ελλάδα ακούει πακιστανικά τραγούδια και ένας από αυτούς «φτιάχνεται» και τραβάει πιστόλι και αρχίζει και πυροβολεί μέσα στην οικία!
  Το βίντεο είναι χθεσινό και καταδεικνύει το μέγιστο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα με την αθρόα εισβολή παράνομων μεταναστών.
  Μία εισβολή που δε σταμάτησε ποτέ αντιθέτως καθημερινά μπαίνουν στην χώρα 300 με 350 άτομα και όλοι οδεύουν προς «άγνωστες κατευθύνσεις».
  Η κατοχή όπλου από έναν παράνομο «μετανάστη» δείχνει ότι έχουν δημιουργηθεί στην χώρα δίκτυα που έχουν πρόσβαση σε οπλισμό.
  Καθημερινή είναι η εισβολή παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα και «μαζί» με αυτούς εισέρχονται στην χώρα και πράκτορες της τουρκικής ΜΙΤ.
  Οι Τούρκοι μαζί με τους παράνομους μετανάστες προωθούν καθημερινά στην Ελλάδα πράκτορες της ΜΙΤ οι οποίοι έχουν στήσει οργανωμένα δίκτυα κατασκοπείας σε ευαίσθητες περιοχές.
  Φυσικά οι Τούρκοι πράκτορες προσποιούνται τους… παράνομους μετανάστες.
  Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και την είσοδο στην χώρα μας και επικίνδυνων ατόμων που στο παρελθόν είχαν υπάρξει μαχητές του ISIS και της Αλ Κάιντα ή και Τουρκμένω μαχητών που διαθέτουν συριακό διαβατήριο, δηλαδή έχουν συριακή υπηκοότητα αλλά ΤΟΥΡΚΙΚΗ εθνική συνείδηση.
  Aυτό σημαίνει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους από τους Τούρκους πράκτορες όπως και οι μαχητές του ΙSIS οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και το κυριότερο επιχειρησιακά εμπειροπόλεμοι.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ: «ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ».
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ. ΟΙ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΑΚΗΔΕΣ» ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟ.

  Πάτσης: «Ήξεραν τα πάντα όλοι στη ΝΔ – Με δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς αγόρασα τα δάνεια της… τράπεζας».
  «Έχω τρεις εξωχώριες εταιρείες - Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο»!
  Σε πρωτοφανείς ομολογίες προχώρησε πριν από λίγο στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη «Καλημέρα Ελλάδα» ο «γαλάζιος» βουλευτής Ανδρέας Πάτσης, ο οποίος διαγράφηκε χθες από τη ΝΔ, λόγω του σκανδάλου κερδοσκοπίας σε βάρος χιλιάδων δανειοληπτών και του ενός εκατομμυρίου ευρώ που είχε «τσιμπήσει» από τα ΕΛΤΑ.
  «Το κόμμα μου γνώριζε την δραστηριότητά μου» είπε, πράγμα που σημαίνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήξεραν τις δραστηριότητές του με τα κόκκινα δάνεια και τις εξωχώριες εταιρείες που διατηρεί ήδη από το 2019!
  «Νομίζετε ότι ένα κόμμα δεν ξέρει ποιον έχει στα ψηφοδέλτιά του;» και συνέχισε λέγοντας πως οι δραστηριότητές του με τις εξωχώριες εταιρείες και την αφαίμαξη των πολιτών με τα κόκκινα δάνεια «δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, ούτε ανακάλυψε κανείς την Αμερική».
  Ο Ανδρέας Πάτσης ανέφερε μάλιστα ότι όλες οι εταιρείες ήταν δηλωμένες στο πρώτο πόθεν έσχες που κατέθεσε ως βουλευτής το 2020 και μάλιστα όταν έγινε καταγγελία στη Βουλή ελέγχθηκε από την Επιτροπή Πόθεν Έσχες και απαλλάχθηκε μετά από έλεγχο που διήρκησε 8 μήνες.
  Ως βουλευτής παραδέχτηκε ότι έχει τρεις εταιρείες off shore στην Κύπρο κάτι που απαγορεύεται από το νόμο και τιμωρείται με φυλάκιση δύο ετών και πρόστιμο 500.000 ευρώ για να πει το αμίμητο: «Δεν γνώριζα, το ασυμβίβαστο του βουλευτή με την κατοχή εκτός χώρας εταιρείας» (σημειώνεται ότι είναι δικηγόρος).
  «Αγόρασα χαρτοφυλάκιο διαγραμμένων δανείων ύψους 6ο εκατομμυρίων μέσω εταιρείας με δάνειο που πήρα από την τράπεζα Πειραιώς»!
  Δηλαδή με λεφτά της τράπεζας αγόρασε «κόκκινα δάνεια» της… τράπεζας.
  Συγκεκριμένα τα αγόρασε έναντι 4,3 εκατ., ποσό που δεν έβαλε από την τσέπη του αλλά από δάνειο που πήρε από την ίδια τράπεζα.
  Ποιοι μπορούσαν να πάρουν ένα τέτοιο δάνειο, εκεί στις αρχές των μνημονίων, με τις τράπεζες χρεοκωπημένες;
  Προφανώς, η τότε διοίκηση της τράπεζας και οι αρμόδιοι χορηγήσεων θα έχουν κάποια απάντηση;
  Όσον αφορά τα ΕΛΤΑ και τη σύμβαση του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ο Ανδρέας Πάτσης υποστήριξε ότι και πάλι το θέμα ήταν γνωστό εδώ και 10 μήνες μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Κάτσης. «Γιατί έγινε σήμερα θέμα;» αναρωτήθηκε ο Ανδρέας Πάτσης!
  Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τα ΕΛΤΑ, παραδέχθηκε ότι ήταν προ του 2020 και ότι στη συνέχεια όταν τα ΕΛΤΑ έκαναν σύμβαση με διεθνή δικηγορική εταιρεία έγινε ο τοπικός αντιπρόσωπός της και έτσι συνέχισε τη συνεργασία και με τα ΕΛΤΑ!
  Το ωραίο σε όλα αυτά είναι ότι ο ίδιος είπε πως «ήταν απολύτως δικαιολογημένη η διαγραφή μου από τη ΝΔ καθώς ο πρωθυπουργός δίνει μάχες εντός και εκτός Ελλάδας και δεν μπορεί να αφήσει να επικρατεί στην επικαιρότητα η «νοσηρή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ»!
  Υπενθυμίζεται ότι μετά την θύελλα αντιδράσεων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διαγραφή του, ενώ ακολούθησε και η παραίτηση του επικεφαλής των ΕΛΤΑ, Γιώργου Κωνσταντόπουλου.
  Την ίδια ώρα η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι γνώριζε το όργιο καθώς ο Πάτσης ήταν από τότε επικεφαλής δικηγορικού ομίλου «είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων» δηλαδή με απλά λόγια έπαιρνε τα σπίτια των φουκαράδων πολιτών που η κυβερνητική πολιτική τους είχε πτωχεύσει και δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ. ΟΙ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΑΚΗΔΕΣ» ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟ.

   Εν τέλει σίγουρα γνώριζε καθώς ο ίδιος ο Πάτσης παραδέχτηκε πως ήξεραν στο κόμμα για τις δραστηριότητές του.
   Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, στην λίστα Πέτσα που μοίρασε εκατομμύρια σε ΜΜΕ με αδιαφανή τρόπο, συγκαταλέγεται και το σάιτ με την επωνυμία pointmedia.gr το οποίο διευθύνει η σύζυγος του Πάτση, η δημοσιογράφος Βίκυ Παπαλουκά και πήρε δεκάδες χιλιάδες ευρώ από την λίστα του κουμπάρου του! Αξιοκρατικά πάντα!
   Οι βουλευτές της ΝΔ ανησυχούν πάρα πολύ για την υπόθεση αυτή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση έχει αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών και ως γνωστόν ότι αγγίζει την τσέπη των πολιτών σημαίνει κακά νέα για τους κυβερνώντες.
   Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ν.Ηλιόπουλος είχε δηλώσει ότι:«Ο κ. Πάτσης όχι μόνο πλουτίζει από κόκκινα δάνεια που αγόρασε στο 1/15 της αξίας τους έναντι 4,3 εκατ. ευρώ, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει από το πόθεν έσχες του, αλλά εμφανίζεται να έχει εισπράξει με απευθείας αναθέσεις σε δύο χρόνια από τον κ. Πιερρακάκη μέσω ΕΛΤΑ πάνω από 1 εκατ. ευρώ για νομικές συμβουλές.
   Το πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα από τους «άριστους» του κ. Μητσοτάκη δεν έχει προηγούμενο.
   Η αποπομπή των κ. Πιερρακάκη και Πάτση είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει. Μετά, περιμένουμε να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης γιατί καλύπτει τόσες μέρες το πλιάτσικο των εκλεκτών του».
   Γενικά μεγάλα ερωτηματικά υπάρχουν μετά την διαγραφή του βουλευτή της ΝΔ Α.Πάτση, καθώς αποκαλύπτεται ότι μπορεί στην εταιρεία να υπάρχει και… συγγενής υπουργού!
   Έτσι πληροφορίες θέλουν τον Ανδρέα Πάτση να είναι συνέταιρος σε εταιρεία με τη σύζυγο του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα!

   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  2. Ο ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ. ΟΙ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΑΚΗΔΕΣ» ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟ.
   Ο Α.Πάτσης έδινε συνέντευξη στην… σύζυγό του κι έπαιρνε λεφτά από την λίστα του κουμπάρου του Σ.Πέτσα.
   Ο εντιμότατος Α.Πάτσης ήταν μέλος της λίστας Πέτσα με απόλυτα «αξιοκρατικά» κριτήρια προφανώς!
   Η αποκάλυψη του σκανδάλου κερδοσκοπίας του βουλευτή Γρεβενών Ανδρέα Πάτση, σε βάρος χιλιάδων δανειοληπτών, το ένα εκατομμύριο ευρώ που είχε «τσιμπήσει» από τα ΕΛΤΑ δεν ήταν αρκετά: Έπρεπε να «μπουκωθεί» και από την λίστα Πέτσα για κάποιο σάιτ με την επωνυμία pointmedia.gr, ένα από τα δεκάδες που έχουν ανοίξει οι νεοδημοκράτες για να κλέβουν νομότυπα το χρήμα των φορολογουμένων.
   Έτσι αποκαλύφθηκαν υπέρογκες απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ στον γαλάζιο βουλευτή, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με το κυβερνητικό επιτελείο.
   Μετά την θύελλα αντιδράσεων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διαγραφή του, ενώ ακολούθησε η παραίτηση του επικεφαλή των ΕΛΤΑ, Γιώργου Κωνσταντόπουλου.
   Την ίδια ώρα η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι γνώριζε το όργιο καθώς ο Πάτσης ήταν από τότε επικεφαλής δικηγορικού ομίλου «είσπραξης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων» δηλαδή με απλά λόγια έπαιρνε τα σπίτια των φουκαράδων πολιτών που η κυβερνητική πολιτική τους είχε πτωχεύσει και δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.
   Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, στην λίστα Πέτσα που μοίρασε εκατομμύρια σε ΜΜΕ με αδιαφανή τρόπο, συγκαταλέγεται και το σάιτ με την επωνυμία pointmedia.gr το οποίο διευθύνει η σύζυγος του Πάτση, η δημοσιογράφος Βίκυ Παπαλουκά και πήρε δεκάδες χιλιάδες ευρώ από την λίστα του κουμπάρου του! Αξιοκρατικά πάντα!
   Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στέλιος Πέτσας μαζί με τη σύζυγο του πάντρεψε τον Πάτση με την Παπαλουκά.
   Το κωμικοτραγικό της υπόθεσης;
   Ως βουλευτής Γρεβενών, ο Ανδρέας Πάτσης παραχωρούσε συνεντεύξεις για τις «ημέρες και τα έργα» του στην ίδια τη σύζυγό του!
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
  3. ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: «Παράνομος πλουτισμός από κόκκινα δάνεια για τα κοράκια της ΝΔ, παρέα με παιδεραστές, Siemens, Novartis και αμέτρητα εγκλήματα διαφθοράς. Πότε επιτέλους θα χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση το μόρφωμα της Νέας Δημοκρατίας;»
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
 4. Γιώργος Κύρτσος: «Η ΝΔ γέμισε μικρούς Μητσοτάκηδες σαν τον Α.Πάτση». «ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΟΤΑΝ ΤΡΩΝΕ».
  «Η περίπτωση Πάτση έδειξε πόσο ανήθικη είναι η πολιτική Μητσοτάκη με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από τα funds».
  Νέες βολές εναντίον της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή το σκάνδαλο Πάτση εξαπέλυσε ο Γιώργος Κύρτσος.
  Ο Ευρωβουλευτής σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η κυβερνητική παράταξη «γέμισε μικρούς Μητσοτάκηδες -σαν τον Πάτση και άλλους- που αυτοεξυπηρετούνται σε βάρος δημόσιου συμφέροντος».
  Ο ευρωβουλευτής, ο οποίος αποπέμφθηκε από τη ΝΔ μετά τη σκληρή κριτική που άσκησε στον Κ. Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας και των οικονομικών της χώρας ασκεί δριμεία ακριτική στη ΝΔ λέγοντας ότι «η περίπτωση Πάτση έδειξε πόσο ανήθικη είναι η πολιτική Μητσοτάκη με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων από τα funds. Αν ενοχλεί μία φορά η κερδοσκοπία Πάτση με τον πόνο των δανειοληπτών, ενοχλεί 1.000 φορές ο ψυχρός προγραμματισμός της εξόντωσης τόσων με υπογραφή Μητσοτάκη».
  Παράλληλα, με άλλη ανάρτηση κάνει λόγο για «αίσχη Μητσοτάκη-Μαξίμου» σημειώνοντας ότι πλέον γίνεται φανερό για πιο λόγο κανείς δεν μιλάει στη ΝΔ. «Μετά και την περίπτωση Πάτση φάνηκε γιατί τόσοι βουλευτές της ΝΔ δεν μιλάνε, παρά τα αίσχη Μητσοτάκη-Μαξίμου», σημειώνει χαρακτηριστικά.
  «Έχουν αστική ευγένεια. Δεν μιλάνε όταν “τρώνε” και έχουν το στόμα γεμάτο», σχολιάζει ο Γ. Κύρτσος σε διαδοχικές αναρτήσεις του στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter.
  Ζ.Π.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΑΚΙΑΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΓΑΤΑΚΙΑ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΓΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΤΑΚΙ.
   Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος παρενέβη στην υπόθεση αθώωσης του 30χρονου αλβανού κακοποιού από το δικαστήριο της Χαλκίδας ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την κακοποίηση μιας γάτας σε ταβέρνα στην Αιδηψό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
   Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο, ο νεαρός είχε δελεάσει ανυποψίαστη γάτα με ψάρι για να τον πλησιάσει και στην συνέχεια την κλότσησε πετώντας την στη θάλασσα.
   Το περιστατικό είχε προκαλέσει την προσωπική αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε δίωξη και δίκη του 30χρονου.
   Ζ.Π.

   Διαγραφή
 5. Γ.Πατούλης: «20.000 Έλληνες γιατροί έδιωξε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης στο εξωτερικό ενώ δαπανήσανε 7 δις. € γι’ αυτούς».
  Επιστημονικό δυναμικό που αξιοποιείται από συστήματα υγείας άλλων χωρών.
  «Πάνω από 20.000 γιατροί έχουν φύγει από τη χώρα μας τα τελευταία δέκα χρόνια, η εκπαίδευση των οποίων στοίχισε στην πολιτεία και τις οικογένειες τους κατά μέσον όρο, για τον καθένα, περίπου 350.000 ευρώ», ανέφερε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.
  Μιλώντας στο 2ο Συνέδριο «Υγεία πάνω απ όλα», ο κ. Πατούλης σημείωσε πως «η μετανάστευση του υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της χώρας – εκτός των όσων συνεπάγεται για το σύστημα υγείας που πλέον αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις – έχει και μία σημαντική οικονομική παράμετρο.
  Η χώρα μας έχει επενδύσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα τελευταία χρόνια, για το επιστημονικό δυναμικό που αυτή την ώρα, αξιοποιείται από τα συστήματα υγείας, των άλλων χωρών. Ουσιαστικά δηλαδή, εκποίησε ένα σημαντικό κεφάλαιο, στο οποίο θα μπορούσε να είχε επενδύσει και να παράγει προστιθέμενη αξία».
  Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε εκτενώς στην αναπτυξιακή προοπτική της υγείας και στην ανάγκη να επενδύσει η χώρα μας, στο επιστημονικό της κεφάλαιο.
  «Η Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού μπορεί και πρέπει να γίνει η χώρα της υγείας και της ευεξίας, για τον παγκόσμιο ασθενή. Θέλουμε όχι μόνο να ανακόψουμε το μεταναστευτικό ρεύμα των επιστημόνων, αλλά να προσελκύσουμε και άλλους γιατρούς, μέσα από μία αναπτυξιακή διαδικασία», κατέληξε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...