ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

28 Οκτωβρίου 2022

Το Διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον Ελληνικό Λαό στις 28 Οκτωβρίου 1940

 


ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ

 

 

Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών Προς τον ελληνικόν λαόν.

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της. θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Έλληνες, τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών! 

 Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Ιωάννης Μεταξάς


Η Ημερήσια Διαταγή του διοικητή της 8ης Μεραρχίας Χαράλαμπου Κατσιμήτρου στις 28/10/1940 


 «Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας, Ο Πρέσβης της Ιταλίας εν Αθήναις εζήτησεν από την Κυβέρνησιν ημών να διέλθη ο Ιταλικός Στρατός δια του εδάφους μας. Η Κυβέρνησις απέρριψε την αίτησιν ταύτην και διέταξε αντίστασιν μέχρις εσχάτων. Ήδη διανοίγεται το στάδιον της εκτελέσεως του υπέρτατου προς την πατρίδα καθήκοντος δια αντιστάσεως, μέχρι εσχάτων συμφώνως προς το σχέδιον ενεργείας. Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας αμυνθήτε του Ιερού Πατρίου εδάφους μετά φανατισμού εναντίον του επιδρωμέως όστις θέλει να προσβάλη ημάς ύπουλως και ανάνδρως. Αναμνησθήτε των ενδόξων παραδόσεων του Έθνους μας και πολεμήσατε μετά λύσσης κατά του ανάδρου εχθρού όστις τόσον ατίμως και άναδρως θέλει να προσβάλη τούτο. Δείξατε εις αυτόν ότι είμεθα εις θέσιν να δώσουμεν την δέουσαν απάντησιν όπως έδωσαν οι Πρόγονοί μας εις τους επιδρομείς Πέρσας. Ο Θεός ας βοηθήσει τον Τίμιον υπέρ Πατρίδος αγώνα μας και ας ευλογήσει τα όπλα μας διότι θα αγωνισθώμεν υπέρ βωμών και εστιών και υπέρ της ελευθερίας μας. 
Με την πεποίθησιν ακράδαντον υπέρ της νίκης αναφωνώ μεθ’ ημών. 
Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! Ζήτω, ο Στρατός! 
Χαράλαμπος Κατσιμήτρος υποστράτηγος » 

Η προδοτική προκήρυξη που κυκλοφόρησε το ΚΚΕ στις 28 Οκτωβρίου 1940  ζητούσε Κυβέρνηση Εθνικής Σωτήρας και διέψευδε οτι την επίθεση προκάλεσαν οι Αγγλοι,  και ο Παπάγος και κατηγορούσαν τον Μεταξά 

Η προκήρυξη της ΚΚΕ λτδ, γράφτηκε στη Σωτηρία από τον πράκτορα του Μπάλφουρ Νίκο Πλουμπίδη, ο οποίος  καθοδηγούσε την «Παλιά Κεντρική Επιτροπή», που την αποτελούσαν οι Μήτσος Παπαγιάννης, Β. Κτιστάκης, Χρήστος Κανάκης, Σταματία Βιτσαρά κλπ. 

 Ο σύντροφος Νίκος Πλουμπίδης δεν έμαθε από το ραδιόφωνο στις 28 Οκτωβρίου ότι άρχισε ο Πόλεμος, και η προκήρυξη του ΚΚΕ ήταν γραμμένη και τυπωμένη πριν ξυπνήσει ο Γκράτσι τον Μεταξά. Το κείμενο του "Μπάρμπα" το εβγαλε από την Σωτηρία ο "Μπάρμπας" Νο2 ο νοσοκόμος  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ.

Η προκήρυξη που ήταν ήδη τυπωμένη, κυκλοφόρησε (με "εμπαργκο" !!!!!)  στις 28 Οκτωβρίου, με σύνθημα, ΚΑΤΩ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, κάτω η βασιλομεταξική σπείρα που τον προκάλεσε, όντας πουλημένη στους εμπολέμους Εγγλέζους! 

 Ο πράκτορας της SoE Πλουμπίδης φώναζε: ΕΙΡΗΝΗ, Να σώσουμε τον λαό και την Ελλάδα. Κυβέρνηση Μετώπου Εθνικής Σωτήρας—Ειρήνης και προσανατολισμό προς την ισχυρή και ειρηνόφιλη Σοβιετική Ένωση! 

Αυτό που ζητούσε ήταν η απομάκρυνση του Μεταξά.

Εντύπωση προκαλεί οτι ο Μανιαδάκης που ξέρουμε ότι ηταν "φίλος" του ΣΕΒΑΣΜΙΟΥ ΤΟΜΑΣ ΜΠΑΟΥΜΑΝ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ-ΜΠΑΛΦΟΥΡ.


 ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Τις θανατικές μπόμπες των αεροπλάνων και του στόλου της φασιστικής Ιταλίας που θερίζουν τα παλληκάρια μας στα μέτωπα και τους γέρους και τα γυναικόπαιδα στις πόλεις και τα χωριά, τις προκάλεσε η βασιλομεταξική σπείρα. 

 Πουλημένη τούτη τη συγκεκριμένη στιγμή στους εμπολέμους Εγγλέζους η σπείρα αυτή, οδήγησε τον λαό μας σ' έναν πόλεμο άσκοπο, μάταιο κι εγκληματικά τυχοδιωχτικό για τα συμφέροντα των Εγγλέζων πλουτοκρατών και για να χάσει τον λουφέ της εξουσίας. 

 Τον λαό και την πατρίδα μας δεν θα τους σώσει ο πόλεμος μα η ειρήνη. 

 Την ειρήνη την υπονόμευαν στη χώρα μας η σπείρα των Εγγλέζων πλουτοκρατών με τον Μεταξά, και τον βασιλιά, τους προφορές τους. Ο πόλεμος αυτός σημαίνει για τον λαό μας ολοκληρωτική σφαγή, για την πατρίδα μας κατερείπωση και θα καταλήξει στην ξενική σκλαβιά. 

Όλ' αυτά είναι ακόμα καιρός να τ' αποφύγουμε. Θα τ' αποφύγουμε όμως μονάχα όταν ο λαός συντρίψει έγκαιρα τους πρωταίτιους της συμφοράς, τη σπείρα Μεταξά—Γλύξμπουργκ. Δεν κηρύσσουμε τη λιποταξία, τη φυγή μπροστά στον εχτρό. Μα η αλήθεια η πραγματικότητα επιβάλλει σε κάθε Έλληνα πατριώτη, να δει πως τη συγκεκριμένη αυτή στιγμή ο πραγματικός υποκινητής και φορέας του πολέμου στη χώρα μας είναι η βασιλομεταξική σπείρα.

 Για την ανατροπή της πρέπει λοιπόν ο καθένας μας, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ν' αγωνιστεί. ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μη γελιέσαι απ' τις άτιμες ψευτιές και πλαστογραφίες που χαλκεύει η βασιλομεταξική σπείρα για να σε παρασύρει στον όλεθρο, διαδίνοντας πως η Σοβιετική Ένωση θα τη βοηθήσει κατά της Ιταλίας. 

 Η Σοβιετική Ένωση δεν μπορεί να γίνει όργανο των Άγγλων πλουτοκρατών και των ντόπιων οργάνων τους -της βασιλομεταξικής σπείρας. 

 Η Σοβιετική Ένωση δεν μπορεί να δώσει χέρι βοηθείας στους δήμιους αυτούς του ελληνικού λαού, την ώρα που ο λαός μας υπερεντείνει τις προσπάθειες του ν' απαλλαγεί απ' αυτούς και ν' αποχτήσει μαζί με την ειρήνη, και την αληθινή ελευθερία του. 

 Η Σοβιετική Ένωση διάψευσε τις διαδόσεις αυτές και η Κομμουνιστική Διεθνής προειδοποίησε πως την Ελλάδα την τραβάει μόνη κι ανίσχυρη στον πόλεμο η κυβέρνηοή της. 


 Η Σοβιετική Ένωση αγωνίζεται για την ειρήνη και συνεχώς καλεί όσα κράτη την θέλουν (ανεξάρτητα απ' το εσωτερικό τους καθεστώς) να πάνε μαζί της αν θέλουν ν' αποτρέψουν τον πόλεμο απ' τα εδάφη τους. Τις σωτήριες για τον λαό και την πατρίδα μας προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης ΤΙΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ η βασιλομεταξική σπείρα. ΑΥΤΟ ΠΛΕΡΩΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ! 

Και ΓΙ' ΑΥΤΟ η σωτηρία είναι δυνατή μονάχα, όταν η χώρα μας αποχτήσει κυβέρνηση που θα εκφράζει πραγματικά τους πόθους του λαού -την ειρήνη- και θα συνεργαστεί με τη Σοβιετική Ένωση. ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όσο πιο σύντομα ανατρέψουμε τη βασιλομεταξική σπείρα, τόσο πιθανότερο είναι να γλυτώσουμε απ' τη βέβαιη σφαγή του λαού, την ταπεινωτική «ειρήνη», τον διαμελισμό της χώρας και την υποδούλωση του λαού μας σε καινούργια ξενική σκλαβιά. Το κόμμα μας , έγκαιρα μίλησε για τους κιντύνους που διατρέχουμε όσο η διδαχτορική σπείρα παραμένει στην εξουσία και σας κάλεσε ν' αγωνιστείτε για την ανατροπή της. Όσο είναι αλήθεια πως οι κίντυνοι αυτοί βγήκαν πραγματικοί, τόσο είναι σωστά και τα λόγια αυτά που σας βροντοφώναζουμε με όλη τη δύναμή μας. Τον λαό και την πατρίδα δεν θα τους σώσουμε σκοτωνόμενοι από τους φασίστες Ιταλούς για τα συμφέροντα των Άγγλων πλουτοκρατών και των οργάνων τους, της βασιλομεταξικής σπείρας, που τυρραννεί και λυμαίνεται μαζί με τους Διάκους και Μποντοσάκηδες τον λαό μας. 

 ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΑΠ' ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΥΤΗ ΜΟΝΑΧΑ, ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΣΙΛΟΜΕΤΑΞΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ, ΑΠΟΧΤΩΝΤΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΟΦΙΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

Το Κόμμα μας καλεί τον ελληνικό λαό στην αποφασιστική πάλη για την ανατροπή της φιλοπόλεμης, βασιλομεταξικής σπείρας. 

 Με διαδηλώσεις, απεργίες, με καθόδους απ' τα χωριά στις πόλεις, όλοι με μια φωνή: ΕΙΡΗΝΗ! ΚΑΤΩ ΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. Η ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΜΕΤΑΞΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑ. ΕΙΡΗΝΗ: ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΔΡΟΜΕΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. 

 28-10-1940 

 Η Κεντρική Επιτροπή ΤΟΥ ΚΚΕ 

1936 : Ο Ιωάννης Μεταξάς, αρνήθηκε να συνεχίσει την εξυπηρέτηση του δανείου που είχε συνάψει η Ελλάδα με την βελγική τράπεζα «Societe Commerciale de Belgique», επειδή έθεσε τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού (εύρυθμη διοίκηση Υπηρεσιών του Κράτους, οικονομικὴ ζωή & κατάσταση της υγείας των πολιτών, εσωτερικὴ & εξωτερικὴ ασφάλεια της χώρας,κλπ) ΥΠΕΡΑΝΩ των δανειστών. Το Διεθνές Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγε το Κράτος του Βελγίου, υπέρ της τράπεζάς του, δικαίωσε την Ελλάδα (κάποιοι “άλλοι” σημερινοί, έθεσαν τους δανειστές υπεράνω του Ελληνικού Λαού και υποδούλωσαν την χώρα στο ΔΝΤ και τους διεθνείς τοκογλύφους).
Τα οχυρωματικά έργα (που ξεκίνησαν την περίοδο 1913-1914 μετά από εισήγηση του Ι.Μεταξά Αντισυνταγματάρχη τότε του Μηχανικού και διευθυντή της Β’ Επιτελικής Διευθύνσεως) ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ επί πρωθυπουργίας τού Ι. Μεταξά και έφταναν στον αριθμό 21 [την περίοδο 1913-1914 μέχρι του έτους 1936 (22 χρόνια), τα κατασκευασθέντα οχυρά ήταν μόνον 9 : ΡΟΥΠΕΛ, ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ, ΠΕΡΙΘΩΡΙ, ΛΙΣΣΕ, ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, ΔΟΒΑ ΤΕΠΕ., ΚΑΒΑΛΑΣ – Τα 12 έργα, κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου, συμπεριλαμβανομένης και της τελειοποιήσεως των πρώτων 9, μέσα σε 4 χρόνια από τον εμπνευστή της οχύρωσης, Ι. Μεταξά) …
23 – 10 – 1936 Γεωτρήσεις σε Μακεδονία και Θράκη, για την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου!
26 – 10 1936 Αποφυλακίζονται οι κρατούμενοι για χρέη μέχρι 1000 δραχμές!
30 – 10 – 1936 Το Πυροσβεστικό Σώμα επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος !
25 – 12 – 1936 Ιδρύεται οικονομική αστυνομία για την δίωξη του λαθρεμπορίου και την πάταξη της φοροδιαφυγής !
09 – 01- 1937 Αρχίζουν τα μαθήματα της Ελεύθερης Σχολής Κοινωνικής Πρόνοιας !
17 – 01- 1937 Με αναγκαστικό νόμο καθορίζεται ο τρόπος απονομής σεβασμού, προς την σημαία και τα Εθνικά σύμβολα!
06 – 02 – 1937 Το κράτος αναλαμβάνει την εκμετάλλευση διαφόρων υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών και τ΄αυτοκίνητα των γραμμών αυτών υπάγονται στον ΟΣΕ!
04 – 03 – 1937 Αρχίζει η εφαρμογή του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά !
24 – 03 – 1937 Με τα διαθέσιμα των νομικών προσώπων η κυβέρνηση αποφάσισε την εκτέλεση διαφόρων παραγωγικών έργων !
27 – 12 – 1937 Μέτρα της κυβέρνησης υπέρ των σταφιδοπαραγωγών. Ενισχύεται ο ΑΣΟ κι απaγορεύεται η επέκταση των φυτειών !
02 – 04 -1937 Καθιερώνεται η πρώτη Μαϊου ως εορτή της εργασίας !
20 – 04 – 1937 Θα κατασκευαστεί πλωτή δεξαμενή στην Σύρο για την εξυπηρέτηση της Εμπορικής Ναυτιλίας !
02 – 05 – 1937 Συνίσταται Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων κι ορίζεται το πρώτο διοικητικό του συμβούλιο !
14 – 05 – 1937 Ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος Κηφισιάς με απλή στρωτή γραμμή. Στις διαβάσεις θα κατασκευασθούν γέφυρες !
13 – 06 – 1937 Γίνονται τα εγκαίνια της γεωργικής εκθέσεως Ζαππείου, με αφάνταστη ποικιλία εκθεμάτων απ’ όλη την Ελλάδα !
30 – 06 – 1937 Χορηγείται δάνειο ύψους 55.000.000 δραχμών στον Δήμο Αθηναίων, για την ανέγερση της νέας λαχαναγοράς στο Ρούφ !
09 – 07 – 1937 Το υπουργείο Γεωργίας απαγόρευσε την χορήγηση αδειών στους δασικούς υπαλλήλους, κατά το θέρος, εξ’ αιτίας του κινδύνου πυρκαγιών !
25 – 08 – 1937 Με απόφαση του υπουργού Εργασίας συστάθηκαν γραφεία ευρέσεως εργασίας σε μεγάλες πόλεις της χώρας !
27 – 09 – 1937 Από την 15η Νοεμβρίου αρχίζει η τακτική λειτουργία του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων !
10 -10 – 1937 Αναδιοργανώνεται επί νέων βάσεων η Πάντειος Σχολή κι εξομοιώνεται με τα Πανεπιστήμια !
23 – 10 – 1937 Ιδρύεται η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη στην Ήπειρο !
19 – 11 – 1937 Αναδιοργανώνονται οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες κι ιδρύονται νέα τμήματα στην Τρίπολη και στα Γιάννενα !
23 – 12 – 1937 Καταρτίζονται νομοσχέδια σχετικά με την οργάνωση της νεολαίας επί Εθνικών βάσεων !
14 – 01 – 1938 Αρχίζει η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων σε όλα τα Δημοτικά σχολεία της χώρας !
01 – 02 – 1938 Άρχισε η ασύρματη επικοινωνία με την Κρήτη !
09 – 03 – 1938 Ιδρύονται δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Νάουσα, στην Ξάνθη, στο Βαθύ Σάμου και στην Λαμία !
22 – 03 – 1938 Ανακαλύφθηκαν ραδιενεργές πηγές στα Καμμένα Βούρλα με ραδιενέργεια μεγαλύτερη από 230 μονάδες mache, γεγονός που τις κατατάσσει στις καλύτερες της Ευρώπης !
20 – 04 – 1938 Καθιερώνεται ο θεσμός της Αγροτικής Ασφάλειας σε όλη την χώρα, για την πρόληψη και καταστολή αγροτικών αδικημάτων !
21 – 05 – 1938 Αρχίζει επίσημα η λειτουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών !
20 – 08 – 1938 Ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε στην αφοπλισμένη ζώνη της Δυτικής Θράκης κι η Αλεξανδρούπολις ορίσθηκε ως έδρα Σώματος Στρατού !
25 – 08 – 1938 Δύο μεγάλες οτομοτρίς εξυπηρετούν την σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ Βόλου και Λάρισας !
18 – 09 – 1938 Επεκτείνεται η μηχανική καλλιέργεια κατά τις αροτριώσεις σε πολλές περιφέρειες της χώρας !
30 – 09 – 1938 Ιδρύεται Ελληνικό Τουριστικό Γραφείο στο Λονδίνο, για την ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού !
01 – 10 – 1938 Έγιναν τα εγκαίνια της Σχολής Αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων!
04 – 10 – 1938 Οργανώνεται πλήρως η τροχαία κίνησης στην πρωτεύουσα !
07 – 11 – 1938 Έγιναν τα εγκαίνια της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας και της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης στα Γιάννενα !
30 – 11 – 1938 Αρχίζει η πλήρης ιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ και προσλαμβάνονται οι απαραίτητοι γιατροί !
07 – 12 – 1938 Γίνονται 12 οι Νομαρχίες του Κράτους !
09 – 03 – 1939 Έγιναν τα εγκαίνια του Ινστιτούτου Χημείας και Γεωργίας !
08 – 06 – 1939 Καταργούνται τα οκτατάξια Γυμνάσια κι απ’ το προσεχές έτος ιδρύονται εξατάξια !
18 – 06 – 1939 Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις ειδικών η υπάρχουσα ποσότητα χρυσού στον Γαλλικό ποταμό, είναι εκμεταλλεύσιμη! Συνεχίζονται οι έρευνες για την ανακάλυψη πετρελαίου στην Ήπειρο !
12 – 10 – 1939 Περατώθηκαν οι εργασίες αναστηλώσεως του ναού της Απτέρου Νίκης !
13 – 10 – 1939 Το Αεροπορικό Σώμα αποκτά δικό του Μετοχικό Ταμείο στην Αθήνα!
16 – 11 – 1939 Ιδρύεται στην Αθήνα η Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής !
23 – 01 – 1940 Αρχίζει η κατασκευή του αποχετευτικού αγωγού της Αθήνας !
28 – 02 – 1940 Έγιναν τα εγκαίνια δύο σταθμών ασυρμάτου στο Χαρβάτι και στην Λούτσα !
16 – 03 – 1940 Η Ελλάδα αποκτά Αστικό Κώδικα !
28 – 03 – 1940 Θεμελιώθηκαν οι μόνιμες εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης !
13 – 04 – 1940 Αρχίζει έντονος ανθελονοσιακός αγώνας !
08 – 05 – 1940 Εγκαινιάζεται η γέφυρα στον Νέστο ποταμό κι η σιδηροδρομική γραμμή Μύρρινας – Τσάγεζι !
26 – 05 – 1940 Θεμελιώνεται το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο !


Εγκύκλιος του πρωθυπουργού και υπουργού των εξωτερικών Ιωάννη Μεταξάς προς τις πρεσβείες της Ελλάδος


Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940 «Τήν 3ην πρωινήν ό Πρεσβευτής της Ιταλίας μοί έπέδωκε προσωπικώς διακοίνωση δια της όποιας ή ιταλική Κυβέρνησις κατηγορεί τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν ώς ύπομείνασαν τήν ύπό του αγγλικού στόλου χρησιμοποίησιν, κατά τήν έξέλιξιν των πολεμικών έπιχειρήσεων των χωρικών αυτής ύδάτων, τών παραλίων της και τών λιμένων της, ώς εύνοήσασαν τον άνεφοδιασμόν τών έναερίων βρεταννικών δυνάμεων, ώς έπιτρέψασαν τήν όργάνωσιν εις τό έλληνικόν Αρχιπέλαγος μιας υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών εναντίον της Ιταλίας.
 Ή ιταλική Κυβέρνησις, λέγει, οφείλει να ύπενθυμίση εις τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν τήν προκλητικήν δράσιν τήν διεξαγομένην έναντι του άλβανικοϋ έθνους δια της τρομοκρατικής πολιτικής τήν οποίαν υίοθέτησεν έναντι τοΰ πληθυσμού της Τσαμουριάς και δια τών έμμονων προσπαθειών προς δημιουργίαν άνωμαλιών εκείθεν τών συνόρων της. Προσθέτει ότι ή Ιταλία δέν δύναται να άνεχθή έφεξής πάντα ταύτα. 
 Ή ούδετερότης της Ελλάδος άπέβη όλονέν και περισσότερον άπλώς και καθαρώς φαινομενική. 
 Ή ιταλική Κυβέρνησις κατέληξεν ώς εκ τούτου εις τήν άπόφασιν νά ζητήση από τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν, ώς έγγύησιν τής ούδετερότητος τής Ελλάδος και ώς έγγύησιν τής άσφαλείας της Ιταλίας, τό δικαίωμα νά καταλάβη διά τών ένοπλων αύτής δυνάμεων και δια τήν διάρκειαν τής σημερινής συρράξεως μετά τής Αγγλίας ώρισμένα στρατηγικά σημεία του έλληνικού έδάφους. 
Ή ιταλική Κυβέρνησις ζητεί άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν όπως μή έναντιωθή εις τήν κατάληψιν ταύτην και μή παρεμπόδιση τήν έλευθέραν διέλευσιν τών στρατευμάτων τών προοριζομένων νά τήν πραγματοποιήσωσιν.
 Ή ιταλική Κυβέρνησις ζητεί άπό τήν έλληνικήν Κυβέρνησιν όπως δώση αύθωρεί εις τάς στρατιωτικάς άρχάς τάς άναγκαίας διαταγάς, ίνα ή κατοχή αύτη δυνηθή νά πραγματοποιηθή κατά ειρηνικόν τρόπον. 
 Έάν τά ιταλικά στρατεύματα ήθελον συναντήσει άντίστασιν, ή άντίστασις αύτη θά καμφθή διά τών όπλων και ή έλληνική Κυβέρνησις θά έφερε τάς εύθύνας αί όποίαι ήθελον προκύψει έκ τούτου. Έπιδίδων τήν διακοίνωσιν ταύτην ό Πρεσβευτής τής Ιταλίας μοί προσέθηκε προφορικώς ότι αί κινήσεις των ιταλικών στρατευμάτων προς είσοδον εις τό έλληνικόν έδαφος θα άρχίσωσι τήν 6ην πρωινήν.
 Απήντησα, εις τον Πρεσβευτήν της Ιταλίας οτι έθεώρουν τό περιεχόμενον της διακοινώσεως ταύτης καί τον τελεσιγραφικόν αύτης χαρακτήρα ώς κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Προσθέτω προς πληροφορίαν σας ότι ή Ελλάς θά άμυνθή μέ όλας της τάς δυνάμεις κατά της ιταλικής εισβολής.» 

 Η εντολή Μεταξά προς τον πρεσβευτή της Ελλάδος να εγκαταλείψει την Ρώμη.

 Αθήνα 28 Οκτωβρίου 1940
 «Η ύπό του πρεσβευτού της 'Ιταλίας έπίδοσις σήμερον τήν πρωίαν διακοινώσεως ζητούσης τήν έλευθέραν εις τό έλληνικόν έδαφος είσοδον καί τήν κατάληψιν στρατηγικών σημείων, ύπό τήν άπειλήν της χρησιμοποιήσεως βίας, την έπηκολούθησεν άμεσος έπίθεσις του ιταλικού στρατοΰ έναντίον του έλληνικού εδάφους, ώς καί αί σήμερον γενόμεναι κατ' έπανάληψιν άεροπορικαί έπιθέσεις έναντίον πόλεων καί στρατιωτικών βάσεων έδημιούργησαν κατάστασιν πολέμου σκοπίμως προκληθεΐσαν παρά της Ιταλίας. Ή Ελλάς δεν ηθέλησε τον πόλεμον αυτόν καί έπραξε τό πάν διά νά τον αποφύγει. Τά γεγονότα ταύτα ύποχρεούσιν ήμάς νά σας παρακαλέσωμεν όπως, μεταδίδοντες τά άνωτέρω εις τον 'Τπουργόν τών Εξωτερικών, ζητήσητε τά διαβατήριά σας. 

Άπευθυνόμεθα εις τήν έλβετικήν Κυβέρνησιν παρακαλούντες αυτήν νά άναλάβη τήν προστασίαν τών ελληνικών συμφερόντων. Παρακαλούμεν όπως καθορίσητε τήν άναχώρησιν υμών, ώς και τών ύφ' υμάς Προξένων, άνεξαρτήτως της άπαντήσεως τής έλβετικής Κυβερνήσεως, άφίνοντες, έν άνάγκη, τήν φύλαξιν τών άρχείων εις τον Άρχειοφύλακα τής Πρεσβείας.»


ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...