ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

19 Ιανουαρίου 2021

ΟΟΣΑ: ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ - ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΡΑΓΙΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ ΟΚΝΗΡΙΑ).

 18 εκατ. για την καινοτομία

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης του ΟΟΣΑ εξακολουθεί να βρίσκεται η Ελλάδα στον κλάδο της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Οργανισμού
Όπως αναφέρεται ενδεικτικά, το δημόσιο ερευνητικό σύστημα, σε μεγάλο βαθμό, είναι απομονωμένο από τον παραγωγικό τομέα, ενώ τα δημόσια ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια δεν τείνουν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, όπως φαίνεται και από τον υπερβολικά χαμηλό αριθμό των πατεντών τους.Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης, ότι ο επιχειρηματικός τομέας έχει ανεπαρκή απόδοση σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, ότι η οικονομική ύφεση έχει προκαλέσει απώλεια ανθρωπίνου δυναμικού για Ε&Α και ότι οι συνθήκες για καινοτομία απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν ευνοϊκές.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα στερείται κορυφαίων ιδιωτών επενδυτών σε Ε&Α και ότι οι ελληνικές εταιρείες, σε γενικές γραμμές, δεν διακρίνονται για την καινοτομία τους.

Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης συναντάται η Kορέα, η οποία δαπανά το 3,74% του ΑΕΠ της στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ με δαπάνες της τάξης του 2,17%. Ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ κυμαίνεται στο 1,76% του ΑΕΠ.

Η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα

 

 Παρ' το αλλιώς: Η καινοτομία μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις | Fortunegreece.com

ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  (ΠΟΥ ΔΕΝ  ΕΧΟΥΝ  ΟΙ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ).

Η Καινοτομία, είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο που, στα πλαίσια της Οικονομίας της Γνώσης, αναφέρεται όχι μόνο στην έρευνα, στην τεχνολογία και στις επιχειρηματικές πρακτικές αλλά και στις οργανωτικές, διοικητικές, και κοινωνικές πλευρές, ενώ πολύ συχνά απαιτεί και άλλες «άϋλες» όψεις, όπως η διανοητική και η καλλιτεχνική δημιουργικότητα.

Πως ορίζεται όμως η Καινοτομία.

Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι ο ορισμός της Καινοτομίας είναι μάλλον διφορούμενος, εφόσον κατανοείται τόσο ως ‘διαδικασία» όσο και σαν αποτέλεσμα’. Σίγουρα πάντως σε κάθε περίπτωση αφορά τη χρήση νέας γνώσης προκειμένου να σχεδιασθεί και να διατεθεί στην αγορά ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία και επομένως να περιέχει, σαν συστατικές έννοιες, την «ανακάλυψη» και την «εμπορευματοποίηση» (invention-commercialization).

Η Καινοτομία αναφέρεται επίσης και στον τρόπο ή στην τεχνολογία παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ή ακόμα και σε μια διοικητική διαδικασία ή οργανωτική δομή σε σχέση με πελάτες ή προμηθευτές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τη δυναμική των εξελίξεων που συντελούνται στα πλαίσια της Οικονομίας της Γνώσης, στους κόλπους της οποίας η Καινοτομία ενυπάρχει, επαναδιατυπώνει, τον Μάρτιο του 2003,τον ορισμό της, σε μια προσπάθεια επικαιροποίησης του.

Έτσι, σε μια περιεκτική διατύπωση, «Καινοτομία είναι η επιτυχής παραγωγή, αφομοίωση, και αξιοποίηση νεωτερισμών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα».

 

Ένας αναλυτικότερος ορισμός που δίνεται με την Πράσινη Βίβλο για την Καινοτομία το 1995 και έχει αποτελέσει έγκυρη βάση για την προσέγγιση της πολιτικής της Ένωσης για την Καινοτομία, αναφέρει ότι «Καινοτομία είναι η ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών και των συναφών αγορών, η καθιέρωση νέων μεθόδων παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής, η εισαγωγή αλλαγών στην διαχείριση, στην οργάνωση της εργασίας, στις συνθήκες εργασίας και στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού».

 

 Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ «Καινοτομία ορίζεται η μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής –νέα ή βελτιωμένη-ή ακόμα και σε νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας».

Innovation Tomorrow, ISBN 92-894-4549-1, EU 2002  Πολιτική για την Καινοτομία. Επικαιροποιηση της προσέγγισης της Ένωσης με βάση τη στρατηγική της Λισσαβώνας Ανακοίνωση της Επιτροπής Προς το Συμβούλιο, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. COM(1995) 6888

 


https://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/14/2/557.pdf

 Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία

 

https://www.kathimerini.gr/wp-content/uploads/2020/11/growth_plan_2020-11-23_1021.pdf

 

 

ΖΗΝΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ

3 σχόλια:

 1. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ 15ΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.
  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΕΣΕ 17 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 25Η ΘΕΣΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 42Η.
  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τακτικής έκθεσης του ΟΟΣΑ για τις ικανότητες των 15χρονων μαθητών στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ανάγνωση, η Ελλάδα βρίσκεται στην 42η θέση για το 2015 επί 65 χωρών συνολικά, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην Ευρώπη αλλά… από το τέλος!
  Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των 15χρονων Ελλήνων μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες αυξήθηκε δραματικά μέσα σε τρία χρόνια. Το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών με χαμηλές επιδόσεις είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα τρία γνωστικά αντικείμενα και ειδικά στην ανάγνωση.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λιγότερο ανταγωνιστική η Ελλάδα από την Ρουάντα, την Μποτσουάνα και το Τατζικιστάν
  Σταθερή στην 81η θέση της παγκόσμιας κατάταξης για την ανταγωνιστικότητα παραμένει η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum) για το 2015-2016 που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

  Η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλότερα από χώρες όπως η Ρουάντα (58η από 62η πέρυσι), η Μποτσουάνα (71η από 74η πέρυσι) αλλά και το Τατζικιστάν (80η από 91η πέρυσι).
  Στην Ευρώπη, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Γαλλία έχουν καταγράψει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σημειώνει η έκθεση του
  Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Χάρη στα μεταρρυθμιστικά μέτρα, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών, η Ισπανία (33η) και η Ιταλία (43η)
  ανέβηκαν κατά δύο και έξι θέσεις αντίστοιχα. Ανάλογες βελτιώσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας στη Γαλλία (22η) και Πορτογαλία (38η) υπεραντιστάθμισαν τις αδύναμες επιδόσεις σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με την έκθεση, η πρόσβαση στη
  χρηματοδότηση παραμένει κοινή απειλή σε όλες τις οικονομίες και είναι το βασικότερο εμπόδιο στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση των επενδύσεων.
  Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ελβετία για έβδομη συνεχή χρονιά, με την Σιγκαπούρη και τις ΗΠΑ να ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση, σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.
  Η καλλιέργεια «καινοτομίας και ταλέντων» διατήρησε αυτές τις τρεις χώρες στην κορυφή, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. «Σε πολλές χώρες, πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας, ενώ οι αγορές εργασίας δεν είναι αρκετά ευέλικτες», επισημαίνει η έκθεση σύμφωνα με το Bloomberg.
  Πολλές αναδυόμενες αγορές δεν κατάφεραν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, σύμφωνα με το Φόρουμ, που υποβάθμισε την κατάταξη της Βραζιλίας κατά 18 θέσεις στην 75η και της Τουρκίας κατά έξι στην 51η. Ενώ η Ινδία ανέκαμψε στην 55η θέση μετά από πέντε χρόνια πτωτικής πορείας, η Κίνα δεν κατάφερε να βελτιώσει την 28η θέση της.
  Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, περισσότερο γνωστό για το ετήσιο συνέδριο στο Νταβός, όπως εξηγεί το Bloomberg, προσδιορίζει την ανταγωνιστικότητα με βάση ένα συνδυασμό μίας σειράς θεσμών, πολιτικών και παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο παραγωγικότητας μιας χώρας. Η κατάταξη ενός κράτους εξαρτάται από 12 δείκτες, που περιλαμβάνουν τις υποδομές, το μακροοικονομικό περιβάλλον και την τεχνολογική ετοιμότητα.
  https://autochthonesellhnes.blogspot.com/2015/09/blog-post_46.html
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 - 2021 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 4% (ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 4%). ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΘΟΛΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 8% (ΕΕ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 2%). ΕΛΛΑΔΑ 2021: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ, ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΟΛΗΨΙΑ, ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ, ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΔΑΝΕΙΣΜΟ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ, ΜΑΦΙΟΖΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ.
  https://zenonpapazaxos.blogspot.com/2021/09/2010-2021-4-4-8-2-2021.html
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...