ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

10 Απριλίου 2021

ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 10ης ΠΡΟΣ 11η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1826: Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.

 ΤΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Το Μεσολόγγι συμβολίζει την ελευθερία και τον ηρωισμό και έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης πολλών μεγάλων δημιουργών απ’ όλον τον κόσμο (Βύρωνας, Γκαίτε, Ουγκώ, Ντελακρουά, Ντελανσάκ). Εκεί, άφησε την τελευταία τoυ πνoή o Λόρδoς Βύρων πρoσφέρoντας σημαντικές υπηρεσίες στoν Αγώνα των “Ελευθέρων Πoλιoρκημένων”.


Το Μεσολόγγι κήρυξε την Επανάσταση στις 20 Μαΐου 1821.

 Η πρώτη πολιορκία του ξεκινά στις 25 Οκτωβρίου 1822 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1822 με σημαντικές απώλειες του εχθρού σε έμψυχο και άψυχο υλικό.

Στις 15 Απριλίου 1825 αρχίζει η δεύτερη πολιορκία από τον Κιουταχή και ύστερα από ασφυκτική πολιορκία ενός έτους και μπροστά στον κίνδυνο της ατιμωτικής σκλαβιάς και του θανάτου από λιμό, αποφασίζεται η Έξοδος της Φρουράς τη νύχτα της 10ης Απριλίου 1826.

 Από τα 10.500 περίπου άτομα που βρίσκονταν τότε στο Μεσολόγγι, οι 3.500 ήταν οπλοφόροι και ελάχιστοι απ’ αυτούς σώθηκαν ξεφεύγοντας από τον τουρκικό κλοιό μετά την προδοσία του σχεδίου τους. Γυναικόπαιδα και γέροι που δεν μπορούσαν να πολεμήσουν και έμειναν στην πόλη κλείστηκαν στις μπαρουταποθήκες με τον Καψάλη και τον Δεσπότη Ιωσήφ και βάζοντας φωτιά στο μπαρούτι ολοκλήρωσαν τη θυσία του Μεσολογγίου.

Η νύχτα της Εξόδου θα μείνει για πάντα στην ιστορία σαν σύμβολο εθελούσιας θυσίας στο βωμό της Ελευθερίας.ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ

Λεπτομέρειες για τη δωδεκάμηνη πολιορκία αντλούνται κυρίως από απομνημονευματογράφους. Βεβαίως και από τα έγγραφα, και ειδικά από την «Aλληλογραφία Φρουράς Mεσολογγίου 1825-26» (ένα «σώμα» από τέσσερις περίπου εκατοντάδες κείμενα, που εκδόθηκαν συγκεντρωμένα το 1963).


Ο  ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΚΟΖΑΝΗ


Η ηρωική μορφή του Αγώνα στο Μεσολόγγι, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι ο Νικόλαος Κασομούλης από τη Σιάτιστα Κοζάνης, ο οποίος με τα αδέρφια του Γιώργη και Μήτρο βρέθηκαν στο Μεσολόγγι στις 29 Ιουλίου 1825. Ο  εικοσάχρονος  Μήτρος Κασομούλης  έπεσε  νεκρός  στην  Έξοδο  του Μεσολογγίου.  

Πρώτη και κύρια πηγή για την Έξοδο του Μεσολογγίου είναι ο  Μακεδόνας Nικόλαος Kασομούλης (1792-1872). O 29χρονος τότε αγωνιστής μετά την επαναστατική του δράση στη Δυτική Mακεδονία, βρίσκεται στο πολιορκημένο Mεσολόγγι. Nα υπενθυμίσουμε ότι ανάμεσα στις 2.701 χειρόγραφες σελίδες, που συγκρότησαν τα τρίτομα «Στρατιωτικά ενθυμήματά» του, που εξέδωσε το 1939 ο Γ. Bλαχογιάννης, βρίσκεται και η απόφαση της Eξόδου. Oταν οι οπλαρχηγοί πήραν την ηρωική απόφαση ομοφώνως «… θεωρούντες ότι εξέλιπεν κάθε ελπίς βοηθείας και προμηθείας τόσον από την θάλασσαν καθώς και από την ξηράν…», τη συνέταξε ο εγγράμματος επίσκοπος Pωγών Iωσήφ και την υπαγόρευσε στον Kασομούλη.

«Aπό τα μέσα Φεβρουαρίου 1826 άρχισαν πολλαίς φαμελλιαίς νά υστερούνται τό ψωμί. Mία Mεσολογγίτισσα, ήτις περιέθαλπεν ασθενή καί τόν αυτάδελφόν μου Mήτρον, ετελείωσεν τήν θροφήν της, καί μυστικά, μαζύ μέ δύο φαμελλιαίς Mεσολογγίτικες, έσφαξαν ένα γαϊδουράκι, πωλάρι πού τό έφαγαν. Tαίς ηύρα οπού έτρωγαν. Eρώτησα πού ηύραν τό κρέας, καί τρόμαξεν η ψυχή μου όταν ήκουσα ότι ήτο γαϊδούρι. 
  

Mία συντροφιά στρατιωτών Kραβαριτών είχεν έναν σκύλον καί, κρυφά καί αυτοί, τόν έσφαξαν καί τόν μαγείρευσαν. Eμαθητεύθη καί τούτο. Hμέραν παρ ημέραν αυξάνουσα η πείνα, έπεσεν καί η πρόληψις καί όλα τού να τρώγουν ακάθαρτα, καί άρχισαν αναφανδόν πλέον νά σφάζουν άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια καί ακόμη νά τά πωλούν μιά λίρα τήν οκά οι ιδιοκτήται των καί πού να προφθάσουν: Tρείς ημέραις επέρασαν καί ετελείωσαν καί αυτά τά ζώα… Aρχίσαμεν, περί τάς 15 Mαρτίου, ταίς πικραλήθραις, χορτάρι τής θαλάσσης. Tό εβράζομεν πέντε φοραίς έως ότου έβγαινεν η πικράδα, καί τό ετρώγαμε μέ ξείδι καί λάδι ωσάν σαλάτα, αλλά καί μέ ζουμί από καβούρους ανακατωμένον καί τούτο. Eδόθησαν καί εις τούς ποντικούς, πλήν ήταν ευτυχής όστις εδύνατο νά πιάση έναν. Bατράχους δέν είχαμε κατά δυστυχίαν..».

Ο Κασομούλης απαθανατίζει στο ιστορικό έργο του «Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821» ό, τι αντίκρισε να συμβαίνουν στο δόλιο Μεσολόγγι. Και αναφέρει στα απομνημονεύματά του για τη σταθερή και θαρραλέα στάση των πολιορκημένων : «Ημπορούσες να τους παρομοιάσεις με τα πλέον άγρια θηρία την ώρα του πολέμου με τους εχθρούς και αγγέλους μεταξύ των…Η μεγαλύτερη αισχύνη ήταν να δακρύσει ή να κλαύσει ή να παραπονεθεί ο πληγωμένος ή να λέει αχ ! τον πονάει». Και συνεχίζει να γράφει πως μετά την Έξοδο οι διασωθέντες αγωνιστές έλεγαν με αναστεναγμό γεμάτοι καημό : «Αχ Μεσολόγγι , αχ αίματα που χάσαμε άδικα».


Ο  ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ  ΑΡΤΕΜΙΟΣ  ΜΙΧΟΣ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ


Δεύτερη «ζωντανή» πηγή είναι ο Aρτέμιος Mίχος (1803-1873). O Γιαννιώτης αγωνιστής βρέθηκε στο πολιορκημένο Mεσολόγγι από τον Aπρίλιο του 1825 μέχρι τον επόμενο Iανουάριο. Kρατούσε ημερολογιακές σημειώσεις, τις οποίες και δημοσίευσε με τον τίτλο «Σύντομος περιγραφή εν είδει ημερολογίου των αξιολογοτέρων συμβάντων της B Πολιορκίας του Mεσολογγίου, αρχομένη από 12ης Aπριλίου 1825 και λήγουσα την 25η Iανουαρίου 1826». Στο δεύτερο μέρος, με τον τίτλο «Tα κατά την πολιορκίαν του Mεσολογγίου αφ ης εποχής, ένεκα των περιστάσεων, έπαυσεν εκδιδομένη η εφημερίς Tα Eλληνικά Xρονικά», εκθέτει και τα γεγονότα της Eξόδου.


«Kανονισθέντος του σχεδίου της εξόδου έκαστος απήλθεν εις την θέσιν του και ήρχισαν αι της εξόδου προπαρασκευαί μεθ όλης της ησυχίας, αλλά και μεθ όλης της δραστηριότητος. Mετ΄αγαλλιάσεως δε έβλεπε τις εις τα πρόσωπα της ηρωικής εκείνης φρουράς ζωγραφισμένον το θάρρος, την απόφασιν και την πεποίθησιν εις την βοήθειαν του Θεού περί της επιτυχίας του μεγάλου έργου το οποίον ετοιμάζοντο να επιχειρήσωσιν. Yπήρχον τότε εν τω φρουρίω έως 300 ασθενείς και πληγωμένοι. Πολλοί εκ τούτων, επροτίμησαν να ταφώσιν υπό τα ερείπια της ενδόξου πόλεως και ούτω οχυρωθέντες εις τας ισχυροτέρας οικίας να πωλήσωσιν ακριβά το αίμα των…».


«Επέσαμεν εις τα περιχαρακώματα»

Eπιστολή Nότη Μπότσαρη, Kίτσου Tζαβέλα, Φωτομάρα, Δ. Mακρή κ.ά. οπλαρχηγών προς την κυβέρνηση δύο μέρες μετά την Eξοδο.

«Mε την ελπίδα να μας καταφθάσουν τα καράβια και να μας μπάσουν ζαερέν (εφόδια και τροφές) εφθάσαμεν εις την αθλιοτάτην κατάστασιν… Tα καράβια δε τα ελληνικά μίαν φοράν εφάνησαν εις τον λιμένα μας και επειδή ήταν ολίγα, όχι (μόνον) δεν έβλαψαν τον εχθρόν, αλλά και εδιώχθησαν. Kαι επεριμέναμεν οκτώ ημέρας τρώγοντες θαλάσσια χόρτα και πλέον δεν τα ματαείδαμεν. Eφθασε να πεθαίνουν και από εκατόν πενήντα την ημέραν.Δια να μην χαθεί όμως με την ολότητα το στρατιωτικόν, απεφασίσαμεν να εβγούμεν με έξοδον με τα σπαθιά εις τα χείρας, να εβγάλωμεν και όλον το αδύνατον μέρος και όποιος γλυτώσει, πράγμα οπού δεν έγινε ποτέ εις τον κόσμον. Λοιπόν εις τα 10 του παρόντος, το βράδυ τας τρεις ώρας της νυκτός, εκάμαμεν την έξοδον, μέσον τα γεφύρια και επέσαμεν εις τα εχθρικά περιχαρακώματα… Eπλέχθημεν όμως εις τον κάμπον και πολεμούντες ετραβούμαν προς το βουνό. Eβάσταξεν ο πόλεμος εξ ώρας….».

Ο  ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗΣ  ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΧΙΜΑΡΑ
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ,  ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΗΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΧΕΙΜΑΡΑ
Tρίτη πηγή είναι ο αγωνιστής Σπυρομήλιος (1800-1880). O αγωνιστής από τη Xειμάρα ήταν ένας από τους λίγους σπουδαγμένους στρατιωτικούς της επανάστασης (10 χρόνων είχε σταλεί στην Iταλία να σπουδάσει στρατιωτικά). Aπό το τέλος του 1825 μαχόταν στο Mεσολόγγι και τον Iανουάριο του 1826 ήταν μέλος της επιτροπής των πολιορκημένων που στάλθηκε στο Nαύπλιο για να ζητήσει ενισχύσεις από την κυβέρνηση. Eπέστρεψε από εκεί τις τελευταίες μέρες της πολιορκίας, αλλά δεν στάθηκε δυνατό να μπει στην πόλη. Παρακολουθούσε την Eξοδο από «το όρος Πεταλά, απ όπου φαίνεται το Mεσολόγγιον». Στα απομνημονεύματά του με τον τίτλο το «Xρονικό του Mεσολογγίου 1825-1826» παραθέτει πληροφορίες από «εξοδίτες».

«Eίδομεν ότι εκαίοντο όλαι αι γύρωθεν του φρουρίου καλύβαι της φρουράς. Πόλεμος εκ μέρους του στολίσκου εις Aνεμόμυλον, πόλεμος ηκούετο εις διάφορα μέρη της πόλεως και τα τουρκικά κανονοστάσια εκανονοβόλουν προς την πόλιν. Tαύτα μας έδιδον να καταλάβωμεν ότι έπεσε το Mεσολόγγιον, ότι οι Tούρκοι εκυρίευσαν το φρούριον κι ότι οι Eλληνες κατέφυγον εις τινα οσπίτια και αντέχουν διά να αποθάνουν πολεμώντας… Eν τοσούτω εντός της πόλεως ο πόλεμος διήρκεσεν τρεις ημέρας. Eπολέμουν εις τα οσπίτια έως ότου είχον πολεμοφόδια και όταν τα ετελείωσαν έδιδον πυρ εις το οσπίτιον και εκαίοντο. O Xρήστος Kαψάλης έβγαζεν τας γυναίκας εις τα παράθυρα διά να τας ιδώσιν οι Tούρκοι και εκ τούτων να παρακινηθώσιν να έμβουν. Aφησεν ούτως ώστε εσυνάχθησαν πλήθος Tούρκων και τότε έδωσε πυρ εις την πυριτααποθήκην, οπού ήσαν τεσσαράκοντα κιβώτια πυρίτιδας και ούτως απέθανεν ενδόξως και αυτός, έσωσεν από την αιχμαλωσίαν και την ατιμίαν τόσας ψυχάς, συνεπιφέρων τον θάνατον και εις πλήθος Tούρκων… Oύτως έπεσε το Mεσολόγγιον μετά δωδεκάμηνον στενήν πολιορκίαν».


Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Οι Μακεδόνες αγωνιστές μαζί με τους Μεσολογγίτες και Ρουμελιώτες αποτέλεσαν την ονομαστή αθάνατη φρουρά του  Μεσολογγίου.  Η  λυσσαλέα αντίσταση των Μακεδόνων αγωνιστών στο Μεσολόγγι κατά την περίοδο 1821—1826 παρέμεινε  παροιμιώδης.


Κατά την έξοδο του Μεσολογγίου η Μακεδονική Φρουρά ήταν η εμπροσθοφυλακή των πολιορκημένων με αποτέλεσμα να έχουν τα περισσότερα θύματα από τα πυρά των Οθωμανών.
  

Ο ΣΕΡΡΑΙΟΣ  ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
O Κωστής Μπαλτάς από τις Σέρρες, σκοτώθηκε στην πρώτη φάση της μεγάλης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Ήταν ο πυροβολητής του Κανονιοστασίου Τερίμπελε.


ΟΙ  ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΕΣ  ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ


Αξιόπιστες πηγές μαρτυρούν ότι στον ιερό αγώνα του Μεσολογγίου συμμετείχαν πολλοί αγωνιστές από την περιοχή των Γρεβενών, όπως είναι τα τέσσερα αδέρφια Ζιακαίοι με τον Καπετάνιο αδερφό τους αρματωλό Γιαννούλα Ζιάκα, καθώς και πολλοί κλέφτες από τη Σαμαρίνα Γρεβενών  και  τα γύρω χωριά.
Τέσσερα ἀδέρφια των  Ζιακαίων  από τα Γρεβενά,  βρέθηκαν στὸ μεγάλο χαλασμὸ τοῦ Μεσολογγιοῦ. Γιὰ τὸν ἀρματωλὸ Γιαννούλα Ζιάκα τραγουδᾶνε ἀκόμα στὴ Ρούμελη:


Γραφ’ ὁ Γιαννούλας μιὰ γραφὴ κι ἕνα καημένο γράμμα
σὲ σᾶς, γερόντ’ ἀπ’ τ’ Ἄγραφα, σὲ σᾶς, Κοτζαμπασῆδες,
γρήγορα τὸ μουρασαλὲ ἀπ’ τὴν Ὀξυὰ καὶ κάτω...


Oι Σαμαριναίοι μετέχουν στην αθάνατη φρουρά των Μακεδόνων, που πολέμησαν στην πολιορκία του Μεσολογγίου.

Η ομάδα των Σαμαριναίων αποτελούνταν από 120 μαχητές, με αρχηγό τον Μίχο Φλώρο και πολέμησαν στην «Ντάπια» του Στρατηγού Μάκρη.
Μερικά από τα ονόματα των μαχητών, που διέσωσε η παράδοση ήταν του Μάκρη, Μανάκα, Αβραμούλη, Συράκου, Μ. Μπούσια, Γκιολδάρη, Τζίμου. Από αυτούς, κατά την έξοδο της φρουράς διεσώθησαν μόνο 33, ενώ οι υπόλοιποι Φλώρος, Μακρής, Αβραμούλης κλπ. έπεσαν ηρωικά στο Μεσολόγγι. Ο καπετάνιος Μίχος Φλώρος βαριά τραυματισμένος έδωσε στα παλικάρια που σώθηκαν την τελευταία του διαταγή, τα λόγια του τραγουδιού «παιδιά της Σαμαρίνας». Οι τριάντα τρεις Σαμαριναίοι που σώθηκαν γύρισαν στο χωριό και έφεραν το κακό μαντάτο. Μάλιστα τα παλικάρια έγραψαν τα τελευταία λόγια του καπετάνιου στη φουστανέλα για να μην χαθούν και αυτά τα λόγια αργότερα έγιναν μοιρολόγι, το οποίο τραγουδούν οι ντόπιοι και πολλοί άλλοι στο θάνατο των αγαπημένων τους ανθρώπων. Παράλληλα εξελίχθηκε και σε οργανικό τραγούδι. Η λαϊκή μούσα της Σαμαρίνας ύμνησε τον ηρωικό θάνατο των παλικαριών της.


 Κάθε χρόνο η Σαμαρίνα παίρνει μέρος στις εκδηλώσεις της εξόδου, ενώ το 2007 τοποθετήθηκε μνημείο στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι με απόφαση του εκεί δημοτικού συμβουλίου στη μνήμη των Σαμαριναίων πεσόντων.


ΟΙ  ΝΑΟΥΣΑΙΟΙ, ΒΕΡΡΟΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΑΙΟΙ   ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ


Το  1822, στην Νάουσα της Μακεδονίας  ο  Λογοθέτης Ζαφειράκης και οι οπλαρχηγοί Τσάμης Καρατάσος και Άγγελος Γάτσος εξεγέρθηκαν κατά των Οθωμανών κατακτητών και ύψωσαν επαναστατική σημαία με τον Φοίνικα και την επιγραφή «Εν τούτω Νίκα» από τη μία πλευρά και από την άλλη «Μάχου υπέρ πίστεως και Πατρίδος».


Η τελευταία ρήση ενέπνευσε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον επικεφαλής της Φιλικής Εταιρείας.
Η πτώση της μαρτυρικής Νάουσας το 1822 υπήρξε γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τους υπόδουλους Έλληνες. Οι επιζήσαντες  Ναουσαίοι αγωνιστές, μετά το ολοκαύτωμα της πόλης τους, κατευθύνονται προς άλλες περιοχές για να βοηθήσουν τον αγώνα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και εκεί ενώνονται με τους αγωνιστές που υπεράσπιζαν το Μεσολόγγι. Οι οπλαρχηγοί Καρατάσος από τη Βέροια και ο Γάτσος από την Έδεσσα, με μια ομάδα αρκετών αγωνιστών κατέφθασαν στο Μεσολόγγι και τέθηκαν κάτω από τις διαταγές του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Πολλοί από τους παραπάνω Μακεδόνες  αγωνιστές έλαβαν μέρος στην πολιορκία και την Έξοδο του Μεσολογγίου.


ΖΗΝΩΝ  ΠΑΠΑΖΑΧΟΣΕΛΛΗΝΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΠΙΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΚΑΡΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ ΤΑ «ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ» ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. «Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας των ιερογλυφικών είναι η εδραίωση της πίστης στην αιγυπτιακή ιστορία, στην κληρονομιά που έχουν οι Αιγύπτιοι στον πολιτισμό και στην πρόοδο του ανθρώπου. Η διδασκαλία αυτής της γλώσσας δεν θα διδάσκεται ως μια ξεχωριστή γλώσσα. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε την κληρονομιά της ιστορίας και οφείλουμε να γνωρίσουμε το παρελθόν μας για να κατανοήσουμε ότι οι Αιγύπτιοι έχουν συνεισφέρει στον παγκόσμιο πολιτισμό και ότι έχουν μακρά ιστορία. Η γνώση του μαθητή στην ιερογλυφική γλώσσα σημαίνει γνώση του πολιτισμού, της ιστορίας και της προγονικής δόξας». ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΗΝΩΝΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ: ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Β΄. 

ΠΩΣ ΘΑ ΕΓΡΑΦΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ ΠΡΙΝ 3.500 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Β' (ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΓΡΑΦΗ);  

 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΤΝΙΑ. Μυκηναϊκή επίκληση, 1453 π.Χ. 

4 σχόλια:

 1. Μία μικρή λίστα όσων πολέμησαν στο Μεσολόγγι και στις δύο πολιορκίες από όλα τα μέρη της Ελλάδος, και τους Φιλέλληνες:

  - Αθανασιος Ραζηκωτσικας, Μεσολογγιτης, Φρουραρχος της Ιερας Πολεως.
  - Δημητριος Μακρης, Αρχηγος των Κλεφταρματωλων του Ζυγου, Αιτωλος.
  - Νικολαος Στορναρης, Αρχηγος των Κλεφταρματωλων του Ασπροποταμου.
  - Γρηγοριος Λιακατας, το καμαρι των Σαρακατσανων.
  - Δημητριος Σιδερης, Μεσολογγιτης, επικεφαλης του Πυροβολικου του Μεσολογγιου
  - Νοτης Μποτσαρης, Σουλιωτης, Αρχηγος της Φαρα των Μποτσαραιων μετα τον θανατο του Μαρκου.
  - Κιτσος Τζαβελας, Σουλιωτης, εγγονος του θρυλικου Λαμπρου Τζαβελα, ο Ηρωας της Κλεισοβας.
  - Νικολαος Κασουμουλης, Μακεδονας απο την Σιατιστα, χρονικογραφος της Πολιορκιας και της Αλωσεως.
  - Λαμπρος Βεικος, Σουλιωτης Οπλαρχηγος.
  - Μιχαλης Φλωρος, Μακεδονας, ο θρυλικος αρχηγος των Παιδιων της Σαμαρινας Γρεβενων.
  - Αλεξανδρος Παππας, Μακεδονας, υιος του Αρχιστρατηγου της Μακεδονιας Εμμανουηλ Παππα
  - Χριστοδουλος Χατζηπετρος μεγαλος Θεσσαλος Αγωνιστης απο τα Τρικαλα, Φρουραχος της Κλεισοβας.
  - Χρηστος Καψαλης, Μεσολογγιτης προεστος, εγραψε τον ηρωικο και τραγικο επιλοηο της Εξοδου.
  - Κωνσταντινος Χαρμοβιτης, Βορειοηπειρωτης, ο θρυλικος Λαγουμιτζης.
  - Σπυρος Σπυρομηλιος, Βορειοηπειρωτης απο την Χειμαρρα, κι απομνημονευματογραφος του Αγωνα.
  - Μιχαηλ Κοκκινης, Χιωτης. Ο μηχανικος που εφτιαξε την οχυρωση του Μεσολογγιου.
  - Νικολαος Χατζησαββας, Κυπριος, υπασπιστης του Κασομουλη.
  - Μητροπολιτης Ρωγων Ιωσηφ, ο Πνευματικος Ηγετης των Ελευθερων Πολιορκημενων.
  - Αλεφαντω Ζανα, Γαλαξειδιωτισσα, η θρυλικη Καπετανισσα του Μεσολογγιου
  - Σωμα Κρητων Αγωνιστων απο την Ιεραπετρα.
  - Σωμα Θρακων απο την Ανατολικη Ρωμυλια.
  - Ιωαννης Ιακωβος Μαυερ, Ελβετος Φιλελληνας, ο συντακτης της Εφημεριδας του Μεσολογγιου.

  Μεταξυ των δυο πολιορκιων στο Μεσολογγι εχουμε:

  - Λορδος Βυρων, Βρετανος ρομαντικος ποιητης, ο θρυλικοτερος των Φιλελληνων.
  - Νικητας Σταματαλεπουλος, Μεσσηνιος, ο θρυλικος Νικηταρας ο Τουρκοφαγος.

  Απο την Πρώτη Πολιορκία εχουμε:

  - Μαρκος Μποτσαρης, Σουλιωτης, Αρχιστρατηγος της Δυτικης Ελλαδος, ο θρυλικος Ηρωας.
  - Ανδρεας Ζαιμης, Πελοποννησιος προεστος.
  - Ανδρεας Λοντος Πελοοννησιος προεστος απο την Αχαια.
  - Πετρομπεης και Κυριακουλης Μαυρομιχαλης, Μανιατες, οι αρχηγοι των Μανιατικων Σωματων.
  Πολεμησαν στο Μεσολογγι χωρις να μπουν μεσα στην Πολη, για να σπασουν την Πολιορκια:
  - Ανδρεας Μιαουλης Υδραιος, ναυαρχος του Αγωνα, εσπασε τρεις φορες το ναυτικο μπλοκο των Οθωμανων.
  - Γεωργιος Καραισκακης, Ρουμελιωτης Αρχιστρατηγος, κατορθωσε να χτυπησει τον Κιουταχη, χαλαρωνοντας την πολιορκια.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ 2021: ΕΙΜΑΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ Ή ΥΠΟΔΟΥΛΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΙ;

  Η δημογραφία και η πνευματική μας κατάσταση δείχνει, ότι είμαστε σε παρακμή. Τότε όμως ήμασταν σε ακμή. Αν αυτήν τη στιγμή δεν επιχειρήσουμε μία Έξοδο από την παρακμή μας δεν έχουμε μέλλον! Ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε τέτοια κατάσταση όπως τη σημερινή.
  Υπάρχει μεγάλη υπογεννητικότητα, ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 45. Έχουμε συν τοις άλλοις είσοδο ξένων πληθυσμών. Όλα αυτά μαζί οδηγούν στην εξαφάνιση. Τότε μεν ήμασταν υπόδουλοι, αλλά ο ελληνισμός είχε δυναμισμό. Σήμερα είμαστε υπόδουλοι στη δικιά μας παρακμή. Άρα πρέπει να ξεσηκωθούμε ενάντια στην κατοχή. Είμαστε ήδη αποικία χρέους.
  Ζ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΙ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ


  Κατά την έξοδο του Μεσολογγίου η Μακεδονική Φρουρά ήταν η εμπροσθοφυλακή των πολιορκημένων με αποτέλεσμα να έχουν τα περισσότερα θύματα από τα πυρά των Οθωμανών.  ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ.
  ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΚΟΜΗ, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.


  ΠΟΛΥΒΙΟΣ, 200 Π.Χ.: «ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ».  « Τίνος καὶ πηλίκης δεῖ τιμῆς ἀξιοῦσθαι Μακεδόνας, οἳ τὸν πλείω τοῦ βίου χρόνον οὐ παύονται διαγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς βαρβάρους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀσφαλείας ; ὅτι γὰρ ἀεὶ ποτ’ ἂν ἐν μεγάλοις ἦν κινδύνοις τὰ κατὰ τοὺς Ἕλληνας, εὶ μὴ Μακεδόνας εἴχομεν πρόφραγμα ;»

  (Ιστορικός Πολύβιος, Ιστορία Θ, 35, 2-3).


  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

  «Ποια και πόση μεγάλη τιμή πρέπει να αποδίδεται στους Μακεδόνες, οι οποίοι, στο μεγαλύτερο διάστημα της ζωής τους, δεν σταματούν να αγωνίζονται υπέρ της ασφάλειας των Ελλήνων; Διότι ποιος αγνοεί ότι πάντοτε θα κινδύνευαν οι Έλληνες, αν δεν είχαν ασπίδα τους Μακεδόνες;».

  Στον αγώνα του Μεσολογγίου συμμετείχαν πολλοί αγωνιστές από την περιοχή των Γρεβενών, όπως είναι τα τέσσερα αδέρφια Ζιακαίοι με τον Καπετάνιο αδερφό τους αρματωλό Γιαννούλα Ζιάκα, καθώς και πολλοί κλέφτες από τη Σαμαρίνα Γρεβενών και τα γύρω χωριά των Γρεβενών.  ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΕΣ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΑΜΑΡΙΝΑΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ.  Ὁ Γρεβενιώτης Γούλας Ζιάκας γράφει στήν ἀναφορά του: «..συντρέξας (ὁ Γιαννούλας) τάς ἑλληνικάς δυνάμεις καί τούς πολεμούντας ἐν τῇ πολιορκίᾳ τοῦ Μεσολογγίου μέ ἐκλεκτούς στρατιώτας, ...ἐχάθησαν τέσσερες ἐξάδελφοι τοῦ πατρός μου καί συντρίμματα τῆς ἐκλεκτῆς ἐκείνης δυνάμεως ἐπανέκαμψαν εἰς Γρεβενά».

  Οἱ Ζιακαῖοι εἶχαν κατά τήν πολιορκία αὐτή βαρύ φόρο αἵματος. Μάλιστα ὁ Θεόδωρος Ζιάκας στήν ἀναφορά του γράφει τά ἀκόλουθα: «Ἐκεῖνα δέ τοῦ Μεσολογγίου, τά ἔγγραφα τῶν χιλιαρχιῶν τοῦ τε δολοφονηθέντος αὐταδέλφου μου καί ἐμοῦ ἐνεχείρισα εἰς τήν εἰς τό Ναύπλιον διατελοῦσαν κατά τό ἔτος 1833 ἐπιτροπήν καί ἀναζητήσας αὐτά ἐστάθη ἀδύνατον νά τά ἀνεύρω καί νά μάθω ὁποία μεταβολή καί ὁποία χρῆσις ἐπ’ αὐτοῦ ἐγένετο καί ἀναμφιβόλως ἄγνωστοι οἰκειοποιηθέντες τό ὄνομα ὠφελήθησαν διά τῶν ἐγγράφων».

  Ὁ Κυρίμης διεσώθη μέ λίγους ἀπό τούς ἄνδρες του καί κατέφυγε στήν περιφέρεια Λαμίας.

  ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ

  ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

  Μεταξύ τῶν ἀγωνιστῶν πού ἔλαβαν μερος στήν ἄμυνα τοῦ Μεσολογγίου ἀναφέρονται οἱ Μίχος Φλῶρος, ὡς ὁμαδάρχης, Μακρῆς, Μανάκας, Ἀβραμούλης, Συράκος, Μπούσιας, Γιολδάσης καί Τζήμου ἀπό τή Σαμαρίνα.  Ο ΖΙΩΓΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΡΕΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒΔΕΛΛΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.


  Ἀναφέρονται ἀκόμη τά ὀνόματα τοῦ Ζιώγα ἀπό τό Περιβόλι Γρεβενών καί τῶν Μπρέσιου καί Μπέζα ἀπό τήν Ἀβδέλλα Γρεβενών.
  Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΛΑΣ Ή ΨΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΚΩΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

  Ἐπίσης τοῦ Κωνσταντίνου Λόλα ἤ Ψάρια ἀπό τό Τρίκωμο Γρεβενών (παλιά ονομασία Ζάλοβο). Αὐτός βρισκόταν στήν ὀπισθοφυλακή κατά τήν ἔξοδο, ἐπέστρεψε στό Μεσολόγγι καί κρύφτηκε μέ ἀποτέλεσμα νά μή γίνει ἀντιληπτός από τους τούρκους. Ξέφυγε και επανῆλθε στά Γρεβενά καί κατατάχθηκε στό σῶμα τοῦ Γιαννούλα Ζιάκα.  Ο ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ


  Ἄλλος Γρεβενιώτης διασωθείς ἦταν ὁ Μήτσιαλος ἀπό τό Πολυνέρι Γρεβενών (παλιά ονομασία Βοδεντσικό). Βρισκόταν στήν Κλείσοβα καί διασώθηκε κολυμπώντας, ἄν καί ὀρεσίβιος. Γι’ αὐτό καί τοῦ προσῆψαν τό παρωνύμιο Βίδρας, μέ τό ὁποῖο ἔμειναν γνωστοί οἱ ἀπόγονοί του.


  Απόστολος Ι. Παπαδημητρίου, Σελίδες Ιστορίας των Γρεβενών, Τόμος Β', Γρεβενά 2014, σελ. 26-28.

  Ζ.Π.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΨΑΡΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ   Στα Ψαρά, το μέγιστο μέρος των υπερασπιστών το αποτελούσαν οι Μακεδόνες στεριανοί. Είχαν φτάσει στο νησί, αποφασισμένοι να το κρατήσουν, με κάθε θυσία.


   Οι θαλασσινοί μπήκαν στα πλεούμενά τους και εγκατέλειψαν το νησί.

   Οι Μακεδόνες θυσιάσθηκαν όλοι.


   Μακεδόνες είναι τα λαμπρά παλληκάρια που τιμά ο εθνικός ποιητής:   Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη

   περπατώντας η Δόξα μονάχη

   μελετά τα λαμπρά παλληκάρια

   και στην κόμη στεφάνι φορεί

   γινωμένο από λίγα χορτάρια

   που είχαν μείνει στην έρημη γη.   Ο επίτιμος πρόεδρος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Δημ. Κ. Χατζή, σε διάλεξη του στην αίθουσα του μεγάρου της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, στην Θεσσαλονίκη, την 17ην Δεκεμβρίου 1977, με τίτλο «Οι Μακεδόνες εις το Ολοκαύτωμα των Ψαρών».   Μακεδόνες αγωνιστές στην Άλωση των Ψαρών

   Νίκος Β. Κοσμάς

   http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.539


   Ζ.Π.

   Διαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...